BIBLIOTEKA ZAWSZE PO DRODZE, NIE MIJAM, WCHODZĘ – SPOTKANIE W NASZEJ UCZELNI

Z okazji VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni zaprosiła wszystkich chętnych do Uczelnianej Biblioteki na wystawę dzieł swojego Patrona oraz prac poświęconych Jego życiu i działalności.

W spotkaniu uczestniczył wybitny znawca życia i działalności Eugeniusza Kwiatkowskiego – dr Piotr Dwojacki, który opowiadał  o mało znanych faktach z życia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Uczestnicy mieli możliwość nabycia po promocyjnej cenie (z autografem jednego z autorów) książki pt.  „Archiwum morskie Eugeniusza Kwiatkowskiego”.

„Archiwum Morskie Eugeniusza Kwiatkowskiego” to 470-stronicowy zbiór dokumentów związanych z obecnością Polski nad morzem od uzyskania niepodległości w 1918 roku. Główną część stanowią prace Eugeniusza Kwiatkowskiego, począwszy od przemówienia na forum Sejmu w lutym 1927 r., przez dorobek związany z polityką Morska II RP (i budową Gdyni), po relacje z odbudowy Wybrzeża z lat 1945-47. Uwzględnione są też nieliczne wypowiedzi z lat późniejszych, aż do 1972 roku. W gronie osób, których wypowiedzi zostały przywołane w „Archiwum” są wybitni przedstawiciele świata literatury (Melchior Wańkowicz, Stefan Żeromski czy Maria Dąbrowska), duchowieństwa (Hilary Jastak, Józef Wrycza) oraz armii i polityki (Ignacy Paderewski, Ignacy Daszyński, prezydent Mościcki, gen. Sosnkowski, gen. Orlicz-Dreszer). Przytoczone są także informacje o powstawaniu Wolnego Miasta Gdańska i poszukiwaniu przez Polskę lokalizacji dla portu (zanim wybrano Gdynię).

Autorami wyboru są:

– prof. Marian M. Drozdowski, ekonomista i historyk, przewodniczący komisji biografistyki Polskiego Towarzystwa Historycznego.

– dr Piotr Dwojacki – ekspert z dziedziny strategii zarządzania, wykładowca WSAiB oraz szef – organizator Fundacji Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Organizatorzy spotkania pod hasłem „Biblioteka Uczelni Kwiatkowskiego Otwarta dla wszystkich” zachęcali do przynoszenia pamiątek z okresu powstawania Gdyni (stare mapy, plany, pocztówki, fotografie, książki), które mogłyby ubogacić kolekcję Biblioteki.

Spotkanie odbyło się we wtorek 10 maja, w Bibliotece Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni (ul. Kielecka 7, pok. 225).