02.11.2023

Debata „Uzależnienia – narkotyki, nowe narkotyki i alkohol”

Debata „Uzależnienia – narkotyki, nowe narkotyki i alkohol” 24 października 2023 r. godz. 11:00.

Celem debaty jest podniesienie świadomości na temat zagrożeń, zapoznanie z konsekwencjami prawno – karnymi związanymi z posiadaniem, kupowaniem, sprzedawaniem i zażywaniem środków odurzających, jak również z konsekwencjami zdrowotnymi jakie mogą nas spotkać w przyszłości z powodu przyjmowania substancji psychoaktywnych. Podczas debaty poruszona zostanie tematyka niewłaściwego zachowania wynikającego z zażywania substancji psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych.

W trakcie debaty omówiona zostanie tematyka Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacja Moja Komenda oraz Dzielnicowy Bliżej Nas.


Plan debaty:

11.00 – 11.02 – Powitanie, zapoznanie z programem spotkania

11.02 – 11.05- Oficjalne powitanie przez z-cę Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni- kom. Adama Nastały

11.05 – 11.20 – dr Karol Parafian – Psychoterapeuta, wykładowca WSAiB

11.20 – 11.35 – Pani Małgorzata Kaszuba i Marta Musiał – Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gdyni,

11.35 – 11.50 – Pani Agnieszka Nadratowska – Zastępca Dyrektora OPiTU w Gdyni,

11.50 – 12.05 – nadkom. Rafał Żaguń – p.o. Z-cy Komendanta Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie,

12.05 – 12.15 – mł. asp. Marek Kobiałko – Kontroler Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Gdyni,                   

12.15 – 12.25- Po prezentacjach będzie możliwość zadawania pytań w/w gościom przez publiczność, rozdanie kwestionariuszy ankiety inicjującej.

12.25 – 12.30 – Zakończenie, pożegnanie gości.