DR MAREK CHRABKOWSKI UDOSTĘPNIŁ E-BOOKA

W cyfrowej biliotece WSAiB dostępny jest już e-book autorstwa dr. Marka Chrabkowskiego pt. "Collectanea z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego".

Prawie 500 stron liczy sobie najnowsza książka "Collectanea z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego" autorstwa dr. Marka Chrabkowskiego. Publikacja "jest zbiorem najważniejszych łacińskich terminów, zwrotów i sentencji prawniczych odnoszących się do prawa karnego zarówno materialnego, jak i procesowego wraz z opisami ich znaczenia. Z reguły są to dosłowne tłumaczenia na język polski, choć w przypadku niektórych haseł wskazano ich aktualne znaczenie podając w nawiasie tłumaczenie w brzmieniu literalnym. W publikacji uwzględniono nie tylko stricte prawniczą nomenklaturę, ale również wprowadzono terminy, zwroty i sentencje zaczerpnięte z literatury klasycznej oraz funkcjonujące w języku potocznym. [...] Leksykon, dzięki swojej formie i przyjętej systematyce, może być wykorzystywany jako podręcznik dla studentów przygotowujących się do egzaminów z takich przedmiotów jak: Łacińska terminologia prawnicza, Prawo karne i Postępowanie karne. Ważną grupę adresatów stanowią również osoby, które są w trakcie przygotowywania prac magisterskich" (ze wstępu).

 

Powrót