Powrót

czwartek, 07 maja 2015

NOWY KIERUNEK POD PATRONATEM GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Rektor Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zawarli porozumienie w sprawie uruchomienia nowego kierunku studiów podyplomowych: Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych.


Stosowne porozumienie zostało podpisane przez Ministra Andrzeja Lewińskiego, Zastępcę GIODO oraz prof. Jerzego Młynarczyka, Rektora WSAiB 16 kwietnia 2015 r. w siedzibie naszej Uczelni. Celem umowy jest realizowanie nowoczesnego kierunku studiów w oparciu o profesjonalnie przygotowany program zajęć i doskonałą kadrę praktyków. Studia podyplomowe na kierunku Ochrona Danych Osobowych skierowane są do osób planujących zatrudnienie lub już pracujących w pionach bezpieczeństwa danych osobowych i ochrony informacji niejawnych, a także do osób odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach prywatnych lub instytucjach rządowych i samorządowych.

Szczegółowe informacje na temat nowego kierunku znajdują się na stronie studiów podyplomowych link

Powrót