KADRA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSAiB najlepsza

Wg oceny projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw" realizowanego przez 14 uczelni w Polsce, kadra WSAiB została oceniona najwyżej. Kryteriami oceny była nie tylko znajomość przedmiotu ale również stopień otwartości na dyskusję ze studentami. Gratulujemy wykładowcom i studentom!
Poniżej lista uczelni poddanych ocenie.

Powrót