INSCENIZACJA ROZPRAWY W WYKONANIU STUDENTÓW WSAIB

Program „Rozprawy uczelniane" prowadzony przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to odbywające się regularnie zajęcia proseminaryjne. Dedykowany jest przede wszystkim studentom III, IV i V roku przygotowującym się do roli prawników.

 

Symulacja rozprawy przed sądem administracyjnym jest pierwszą z cyklu wideo-inscenizacji przygotowaną przez studentów WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. W nagraniu, jako przewodnicząca składu orzekającego wystąpiła Aleksandra Śmiechowska, której pomagali: sędzia Michał Guss, sprawozdawca Katarzyna Czarniecka oraz Inga Wiczling jako protokolant.

W role skarżącego i jego pomocnika wcielili się: Piotr Drążek i Tomasz Kosiec, zaś w rolę pełnomocnika organu administracyjnego wcielił się Adam Buźniak. Przyszli prawnicy to studenci stacjonarni IV roku Prawa WSAiB. Nagranie realizowane było w grudniu 2012 roku.

 

 

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to jedna z niewielu uczelni w Polsce dysponująca specjalną salą umożliwiającą przeprowadzanie symulowanych rozpraw. Dzięki temu zajęcia praktyczne dla studentów kierunku Prawo można realizować bez potrzeby wychodzenia z budynku. Próbne rozprawy odbywające się na terenie uczelni pomagają oswoić się przyszłym: sędziom, prokuratorom i adwokatom ze środowiskiem prawdziwego sądu, zajęcia te poprzedzają bowiem praktyki właściwe. Zajęcia zawsze odbywają się pod okiem doświadczonych pracowników sądu.

Powrót