RANKING GAZETY PRAWNEJ – WSAiB TO NAJLEPSZA KADRA I JAKOŚĆ ABSOLWENTÓW NA POMORZU

Wydział Prawa i Administracji WSAiB jest najlepszym na Pomorzu i trzecim w skali kraju, wśród uczelni niepublicznych, ocenianych pod kątem jakości przygotowania absolwentów i doboru kadry.

 

W najnowszym rankingu Wydziałów Prawa opublikowanym na łamach "Gazety Prawnej", Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, otrzymała największą liczbę punktów wśród wszystkich pomorskich uczelni niepublicznych w kategoriach: „Kadra" oraz „Wymogi i jakość absolwentów". Wynik ten oznacza, że Wydział Prawa i Administracji WSAiB znalazł się na 3 miejscu w kraju, wśród wszystkich uczelni niepublicznych.

Ranking powstał w oparciu o gruntowną analizę wielu czynników. Przy ocenie jakości absolwentów i stawianych im wymogów autorzy zestawienia brali pod uwagę:

  • liczbę godzin wykładów przewidzianych do przygotowania na egzamin z: prawa cywilnego, prawa karnego, prawa handlowego, postępowania karnego, postępowania cywilnego, postępowania administracyjnego, prawa Unii Europejskiej,
  • obowiązek zdawania egzaminu z języka obcego,
  • funkcjonowanie systemu ECTS,
  • liczbę przedmiotów obowiązkowych kończących się egzaminem.

 Bardzo dobra ocena kadry WSAiB wynika z przyznania wysokiej punktacji m.in. za:

  • liczbę profesorów i dr. hab. na pierwszych etatach przypadających na wszystkich pracowników,
  • liczbę pracowników naukowych przypadających na 100 studentów prawa,
  • liczbę publikacji naukowych pracowników wydziału w latach 2012-2013,
  • liczbę profesorów i dr. hab. na pierwszych etatach przypadających na 100 studentów prawa.

 

- To powód do dumy, ale też motywacja, by w następnym roku znaleźć się na pierwszym miejscu nie tylko w województwie pomorskim, ale w skali całego kraju - powiedział dr Piotr Lewandowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSAiB. - Ranking opublikowany na łamach "Gazety Prawnej" umacnia pozycję Uczelni im. E. Kwiatkowskiego jako lidera wśród uczelni niepublicznych kształcących na kierunku Prawo. Cieszę się, że zwrócono uwagę na nasze mocne strony, czyli doskonałą kadrę i wysokie wymogi stawiane studentom. Skorzystają na tym pracodawcy - wysoki poziom kształcenia to gwarancja zatrudnienia profesjonalistów, a także absolwenci – nie ma bowiem lepszej rekomendacji niż doskonałe przygotowanie praktyczne i wiedza przekazane przez wybitnych prawników.

Powrót