ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ DLA PRAWNIKÓW-KARNISTÓW

Konferencja naukowa „Realizacja zasady kontradyktoryjności z punktu widzenia funkcjonalności instytucji prokuratury" odbędzie się 22 listopada 2013 r. w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do 15 października 2013 r.

Celem konferencji jest analiza propozycji zawartych w projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego działającą przy Ministrze Sprawiedliwości, odnoszących się do roli prokuratury w modelu postępowania karnego, w perspektywie prawidłowego, skutecznego i sprawnego jej funkcjonowania.

W ramach niniejszej Konferencji Naukowej w szczególności omawiane będą następujące zagadnienia:

  • zakres postępowania dowodowego w postępowaniu przygotowawczym w kontekście proponowanych zmian modelu rozprawy głównej,
  • rola prokuratora w „utrwalaniu" dowodów dla sądu w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego,
  • wpływ kontradyktoryjnej rozprawy na przedbieg postępowania przygotowawczego,
  • rola prokuratora w kontradyktoryjnej rozprawie w świetle projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego,
  • nowy model i pozycja prokuratury w systemie organów działających w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

Koszt udziału w konferencji wynosi 150 zł

Ogranizatorami konferencji są:

Powrót