DNI PRAKTYK PRAWNICZYCH

W dniach od 7 do 9 kwietnia 2014 roku odbędą się IX Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych organizowane przez gdańską Grupę Lokalną Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA. Warto tam być.

IX Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych to szereg profesjonalnych szkoleń i warsztatów, ukierunkowanych na doskonalenie umiejętności zawodowych studentów prawa i młodych prawników. Wszystko to ma na celu ułatwienie startu młodym adeptom prawa oraz zwiększenia ich szans na rynku pracy i praktyk. Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych mają też promować aktywność i zachęcać studentów do samodzielnego poszukiwania możliwości rozwoju zawodowego.

 

PROGRAM WYDARZENIA

(WPiA UG)

 

Poniedziałek 7 kwietnia- sale 4036 i 4037

 

 • 9.30-10.45- Major Arkadiusz Szlachta - „Jak połączyć prawo i armię w jednym- spotkanie z sędzią wojskowym"
 • 11.00-14.00- EY - „Oko w oko z VAT"- warsztat z zakresu prawa podatkowego
 • 14.15-15.30- Dr Wojciech Wiewiórowski - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych- "Hejterzy w internecie"- kwestie dostępu do danych osobowych anonimowych użytkowników Internetu.
 • 15.30-16.30 -  Mec. Beata Janicka (BJJ Solicitors) - Umowy w polskim i zagranicznym obrocie prawnym

 

Wtorek 8 kwietnia- Sala 4036

 

 • 9.30-10.45- Mec. Piotr Kubik, Prezes Kolegium Mediatorów przy OIRP w Gdańsku - „Mediacja jako polubowny środek rozwiązywania sporów"
 • 11.00-12.15- Dr Sławomir Koroluk - „Rola profesjonalnego pełnomocnika w sprawach gospodarczych i ubezpieczeniowych"
 • 12.30-13.45- Dr Paweł Sut - „Jak prawo chroni wizerunek prawnika? - Ochrona prywatności osób publicznych"
 • 14.00-15.15- Hanna Kąkol (Perfect Consulting) - „Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej- Techniki autoprezentacji"

 

Środa 9 kwietnia- Sala 3064

 

 • 9.30-10.45- Dr hab. Prof. UG Sławomir Steinborn - Sporządzanie pism procesowych w postępowaniu karnym
 • 11.00-12.15- Piotr Mazur, Tomasz Gabryś (Studenckie Forum Business Centre Club) - „Alternatywne formy zakładania działalności gospodarczej - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości"
 • 12.30-13.45- Mec. Maciej Śledź, (Kancelaria Nowosielski, Gotkowicz i Partnerzy) - Sporządzanie pism procesowych w postępowaniu cywilnym
 • 14.00-15.15- Toastmasters Trójmiasto - Szkolenie z przemawiania publicznego

 

Powrót