aleBANK – DOSTĘP DO CZASOPISM FINANSOWYCH

Wykładowcy i studenci Uczelni im. E. Kwiatkowskiego mają bezpłatny dostęp do archiwalnych i bieżących numerów pism Wydawnictwa CPBiI, czyli "Miesięcznika Finansowego BANK", „Nowoczesnego Banku Spółdzielczego", „Kuriera Finansowego", „Finansowania Nieruchomości" oraz „Europejskiego Doradcy Samorządowego".


Aby korzystać z ww. zasobów prasowych należy wejść na portal www.aleBank.pl i dokonać rejestracji.


Współpraca realizowana jest w ramach programu „Bankowość. Finanse. Samorząd – Wiedza on-line".

 

aleBank.pl2

Powrót