NOWY ADRES URL WIRTUALNEGO DZIEKANATU

Po przerwie technicznej Wirtualny Dziekanat WSAiB funkcjonuje już prawidłowo. Poprawiona została szata graficzna, zmienił się także adres serwisu na: www.wd.wsaib.pl Logowanie przez stronę Uczelni pozostało bez zmian.

  

W dniach 16 - 18 lipca 2014 r. prowadzone były prace techniczne związanez z poprawą funkcjonalności Wirtualnego Dziekanatu. Obecnie serwis działa prawidłowo. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia spowodowane tymczasową przerwą.

 Przejście do serwisu:

https://wd.wsaib.pl/

Powrót