UCZNIOWIE ZE SZCZECINKA Z WIZYTĄ W WSAiB

30 uczniów z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku uczestniczyło w wykładzie pt. "Ślady kryminalistyki" który poprowadził dr Wojciech Wosek, wykładowca WSAiB.

 

 Uczniowie z klas I, II i III odwiedzili Uczelnię im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w dniu 24 października 2014 r. Poza wysłuchaniem wykładu goście zapoznali się z funkcjonowaniem uczelni wyższej – zwiedzili Dziekanat, a także Salę Rozpraw, w której odbywają się zajęcia dla studentów kierunku Prawo. Przedstawiciele Biura Rekrutacji opowiedzieli o warunkach przyjęć na studia wyższe – wymaganych dokumentach, terminach rekrutacji oraz zasadach naboru na poszczególne kierunki studiów.

 

wosek szczecinek11wosek szczecinek11wosek szczecinek11wosek szczecinek11wosek szczecinek11wosek szczecinek11wosek szczecinek11wosek szczecinek11wosek szczecinek11wosek szczecinek11

Powrót