BEZPŁATNY DOSTĘP DO PISM

Wystarczy zalogować się na stronie aleBank.pl, aby otrzymać bezpłatny dostęp do najnowszych wydań pism o tematyce finansowej, bankowej, samorządowej.

  Studenci, nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni dzięki udziałowi Uczelni w programie Związku Banków Polskich pt. "Wiedza on-line" mogą skorzystać z bezpłatnego dostępu do archiwalnych i bieżących wydań pism:
• "Miesięcznik Finansowy BANK",
• "Nowoczesny Bank Spółdzielczy",
• "Kurier Finansowy",
• "Finansowanie Nieruchomości",
• "Europejski Doradca Samorządowy".


Aby skorzystać z oferty dostępu należy wejść na stronę www.aleBank.pl i zarejestrować się.

Powrót