WAMPIRIADA W WSAIB

12 grudnia 2016 w WSAiB odbędzie się Wampiriada, czyli „studenckie honorowe krwiodawstwo”. Autobus do poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku stanie na terenie Uczelni im. E. Kwiatkowskiego

Powrót