WYKŁAD NA TEMAT SAMOBÓJSTW

Wykład otwarty "Namowa lub pomoc w samobójstwie - aspekty kryminalistyczne i kryminologiczne" odbędzie się 14 marca 2017 r. w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Spotkanie poprowadzi  dr Andrzej Gawliński – kryminalistyk, prawnik, autor bloga naukowego kryminalistyczny.pl, członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, autor książki o tym samym tytule.
Organizatorem wykładu jest Koło naukowe Bezpiecznik pod nadzorem dr. Wojciecha Woska, szefa Katedry Bezpieczeństwa.
Wykład odbędzie się 14 marca 2017 r. w godz. 10.30-12.00 w Auli. Wstęp wolny.

Program:
Przewidywany czas wykładu: ok. 90 min.
Zagadnienia wstępne:
- definicja samobójstwa,
- problematyka samobójczej intencji (samobójstwo a samouszkodzenia, sposób wyrażania samobójczej intencji, oględziny miejsca znalezienia zwłok),
- specyficzne formy samobójstwa, w których samobójcy włączają do swojego działania osoby trzecie (m.in. samobójstwo poagresyjne, samobójstwa quasipoagresyjne, samobójstwo rozszerzone – pakt samobójczy, samobójstwo zbiorowe, samobójcza prowokacja),
- samobójstwo w prawie karnym (kształtowanie się penalizacji samobójstwa, aktualny stan prawny).

Charakterystyka przestępstwa namowy lub pomocy do samobójstwa w latach 2000-2014:
- zarys przeprowadzonych badań,
- art. 151 k.k. – specyfika przestępstwa,
- formy namowy lub pomocy do samobójstwa,
- typologia sprawców przestępstwa namowy lub pomocy do samobójstwa,
- studium zbadanych przypadków (szczegółowy opis trzech przypadków odpowiadający różnym typom sprawców),
- cybersamobójstwo i zakres wykorzystania Internetu przez samobójców (w tym – namowa lub pomoc do samobójstwa przez Internet).

Zapisz

Zapisz

Galeria:

Powrót