WYJAZD DO KSSiP W KRAKOWIE

Wyjazd studyjny do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbył się 20 kwietnia 2017 r. Studenci Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego, którzy wzięli w nim udział zwiedzili KSSiP pod opieką sędzi Hanny Langa-Bieszki.

Przeczytajcie relację z wizyty studentów WSAiB w Gdyni do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

Wyjazd do KSSiP w Krakowie został przygotowanych dla studentów stacjonarny i niestacjonarnych na kierunku Prawo. Głównym celem wizyty studyjnej było poznanie działalności KSSiP, ale również zachęcenie studentów WSAiB w Gdyni do rozpoczęcia nauki w prestiżowej instytucji kształcącej przyszłych sędziów oraz prokuratorów.

Powrót