PREZENTACJA WSPÓŁCZESNEJ BRONI PALNEJ

Koło Naukowe "Bezpiecznik" zaprasza na spotkanie otwarte "Prezentacja współczesnej broni palnej", które odbędzie się 9 stycznia 2018 r. w godz. 16.00 - 17.00 w WSAiB w Gdyni. Spotkanie poprowadzi mgr inż. Cezariusz Stolarczyk, wykładowca i b. żołmierz Wojsk Powietrznodesantowych w Krakowie.

Podczas wykładu uczestnicy poznają różne rodzaje broni oraz sposoby obchodzenia się z nią, będą mieć również szansę na fizyczne zapoznanie się z konkretnymi egzemplarzami broni.

Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego "Bezpiecznik" organizuje spotkania z ekspertami ds. bezpieczeństwa, uczestniczy w szkoleniach antyterrorystycznych oraz obozach strzeleckich. Wszystkich zainteresowanych zaangażowaniem się w działalność koła zapraszamy do kontaktu po spotkaniu.

Powrót