PRAKTYKI I STAŻE W TURCJI - SPOTKANIE

28 listopada 2018 r. odbędzie się spotkanie dla studentów zainteresowanych wyjazdem do Turcji na studia lub praktyki. Zapraszamy w godz. 12.15 – 12.45 do sali 216 na spotkanie informacyjne z Koordynatorem Erasmusa w İstanbul Sabahattin Zaim University, Panem Ali Kamer Palamut.

Powrót