PIERWSZY TRANSNARODOWY DIALOG OBYWATELSKI POMIĘDZY POLSKĄ I SZWECJĄ

28 lutego 2019 r. w WSAiB odbędzie się konferencja pt. Pierwszy transnarodowy Dialog Obywatelski pomiędzy Polską i Szwecją. Unia Europejska 2019.

Program:

10.00 Przyjazd i rejestracja uczestników

10.30 Powitanie i otwarcie Dialogu

Tomasz Białas, Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Katarina Areskoug Mascarenhas, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Szwecji Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

10.40 Prezentacja inicjatywy Komisji Europejskiej: transnarodowe Dialogi Obywatelskie w kontekście wyborów europejskich 2019

Magdalena Pokojska, Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

11.10 Unia Europejska. Czym jest i czym się zajmuje?

[pytania i komentarze uczestników spotkania]

11.40 Przerwa kawowa

12.00 Unia Europejska 2019: od Traktatów Rzymskich do dnia dzisiejszego

Sylwia Mrozowska, Instytut Politologii, Uniwersytet Gdański

 

13.00 PANELE DYSKUSYJNE

sala 305/ Grupa 1: Unia Europejska – wspólnota wartości   (Dominik Łazarz, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Rzeszów)

Aula/ Grupa 2: Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej (Sylwia Mrozowska, Uniwersytet Gdański)

sala 113 / Grupa 3 : Kompetencje Unii Europejskiej a sprawy zagraniczne, polityka społeczna i polityka fiskalna (Jan Truszczyński, TeamEurope)

sala 112/Grupa 4: Wyzwania Unii Europejskiej – federalizacja czy centralizacja? (Rafał Kuligowski, Team Europe)

 

14.30 Prezentacje grup dyskusyjnych

Magdalena Pokojska, Komisja Europejska [aula Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu]

15.00 Podsumowanie i zakończenie Dialogu Obywatelskiego

15.15 Lunch

Powrót