KONTROWERSYJNE ZAGADNIENIA PRAWA PODATKOWEGO - KONFERENCJA NAUKOWA

23.03.2019 r., o godz. 15.30 w WSAiB Gdynia (sala 305) odbędzie się konferencja naukowa pt.: "Kontrowersyjne zagadnienia prawa podatkowego". Wstęp wolny.

Prowadzący obrady: prof. dr hab. Andrzej Drwiłło

Program:

Prus Wojciech, Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy na gruncie prawa podatkowego

Wiśniewski Piotr, Gry hazardowe jako źródło dochodów fiskalnych

Winiarski Dawid, Metody prac badawczych

Wach Tomasz, Przeciwdziałanie praktykom międzynarodowego unikania opodatkowania (na przykładzie podatku dochodowego od osób prawnych)

Pytania do autorów wystąpień i dyskusja

Powrót