ABSOLWENCI ROKU 2019 ODEBRALI DYPLOMY

Absolwenci studiów I i II stopnia, stajonarnych i niestacjonarnych oraz studenci MBA Project Management uroczyście odebrali dyplomy Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni podczas gali 1 października 2019 r. Rozpoczęto tradycyjnie radosnym wyrzutem biretów w górę.

Uroczystość zgromadziła władze uczelni, absolwentów studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych oraz MBA Project Management. Nie zabrakło bliskich i przyjaciół.

Studentom, którzy wyróżniali się podczas studiów wysokimi wynikami w nauce oraz działalnością na rzecz społeczności akademickiej, wręczono dodatkowe nagrody. Oto oni:

 • Pani Katarzyna Skoczylas – najlepsza absolwentka na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Administracja,
 • Pani Anna Kosno – najlepsza absolwentka na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Administracja,
 • Pani Marta Szczeblewska – najlepsza absolwentka na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne,
 • Pani Kinga Skrzypkowska – najlepsza absolwentka na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne,
 • Pan Mariusz Kozian – najlepszy absolwent na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne,
 • Pani Małgorzata Stecka – najlepsza absolwentka na studiach stacjonarnych, jednolitych na kierunku Prawo,
 • Pani Luiza Stromska – najlepsza absolwentka na studiach niestacjonarnych, jednolitych na kierunku Prawo,
 • Pani Aneta Darznik – najlepsza absolwentka na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość,
 • Pan Adrian Dagmara – najlepszy absolwent na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość,
 • Pani Martyna Strojk  – najlepsza absolwentka na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Logistyka,
 • Pan Sebastian Czach – najlepszy absolwent na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Logistyka,
 • Pani Karolina Świst – najlepsza absolwentka na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Zarządzanie,
 • Pan Krystian Zelewski – najlepszy absolwent na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Zarządzanie,
 • Pani Olga Ogorelkowa – najlepsza absolwentka na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Zarządzanie,
 • Pani Magdalena Piontke – najlepsza absolwentka na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Zarządzanie,
 • Pani Kamila Strahl – najlepsza absolwentka na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Management,
 • Pani Julia Formela – najlepsza absolwentka na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Zarządzanie w Filii w Lęborku.

Laureatem Konkursu Rektora WSAiB Gdynia na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Prawa i Administracji został Pan Mariusz Kozian, autor pracy magisterskiej pt.: "Ujawnianie i zabezpieczanie śladów krwawych na potrzeby opiniowania z zakresu mechanizmu powstawania plam krwawych - aspekt praktyczny", której promotorem był dr Wojciech Wosek. Laureatkami Konkursu Rektora na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Zarządzania zostały ex aequo Pani Olga Ogorelkova za pracę magisterską pt.: "Factors and strategies affecting the firm - level export competitiveness. A case of Amazon inc. & Alibaba Group" i Pani Natalia Kotłowska za pracę magisterską pt.: "Metody budowy przewagi konkurencyjnej hotelu w warunkach nasycenia rynku (na przykładzie hotelu "La Siesta" w Jastrzębiej Górze)". Laureaci otrzymali nagrody pieniężne. Dyplomy i nagrody wręczył Rektor dr Tomasz Białas.

GALERIA Z WRĘCZENIA DYPLOMÓW I FOTOREPORTAŻ NA FACEBOOK (kliknij, by obejrzeć).

FOTOGALERIA Z IMPREZY INAUGURACYJNEJ W KLUBIE POKŁAD (kliknij, by obejrzeć).

Powrót