• adresul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel58 660 74 00
  • e-mailinfo@wsaib.pl

ŚWIAT ISLAMSKI W RELACJACH MIĘDZYNARODOWYCH - KONFERENCJA

Międzynarodowa konferencja akademicka pt.: "Świat islamski w relacjach międzynarodowych. Prawo - Polityka - Gospodarka - Kultura" odbędzie się w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w dniach 14-15 maja 2020 roku. Współorganizatorami wydarzenia są Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

- Ogólnym celem naszej konferencji akademickiej jest przedstawienie szerokiego zakresu zagadnień w świecie islamskim w dziedzinie prawa, polityki, gospodarki, kultury i społeczeństwa - mówi profesor WSAiB Rafał Ożarowski, organizator. - Najważniejsze cele konferencji to, m.in. dzielenie się informacjami na temat badań i wymiana opinii wśród naukowców i specjalistów specjalizujących się w świecie islamskim; przyczynianie się do dialogu międzykulturowego między społeczeństwami europejskimi i islamskimi; czy też objaśnienie prawnych, ekonomicznych, politycznych oraz społecznych i kulturowych dylematów świata islamskiego. Chcemy również rozszerzyć współpracę akademicką i pozaakademicką instytucji z Polski i Europy o instytucje ze świata islamskiego.

Podczas konferencji omówione zostanie pięć głównych obszarów stosunków międzynarodowych w świecie islamskim:

• Prawo - systemy prawne państw islamskich, dylematy prawa szariatu, zwyczaje prawne w świecie islamskim;
• Polityka - współpraca i konkurencja w regionie (MENA), Azji Środkowej, na Dalekim Wschodzie iw społecznościach muzułmańskich na całym świecie; ideologia i sekciarstwo w świecie islamskim; stosunek poszczególnych krajów do terroryzmu i fundamentalizmu, polityka zagraniczna państw islamskich, wojna w Syrii i jej globalne i regionalne implikacje, demokratyzacja na Bliskim Wschodzie i całym świecie islamskim;
• Gospodarka - współpraca i integracja gospodarcza; dylematy gospodarcze w polityce wewnętrznej państw islamskich i stosunkach międzynarodowych w tym obszarze; rynki finansowe, bankowość i finanse islamskie; możliwości biznesowe; bezpieczeństwo energetyczne i zasoby energetyczne;
• Kultura i społeczeństwo - zwyczaje religijne w polityce, życiu społecznym i rodzinnym, dialog wielokulturowy, dylematy między społecznościami, struktura społeczeństwa i plemienność Muzułmanów, kryzys migracyjny i uchodźczy; znaczenie i miejsce społeczności niemuzułmańskich w społeczeństwie muzułmańskim, mniejszości muzułmańskie w państwach niemuzułmańskich; aspekty demograficzne świata islamskiego, kwestie praw człowieka; aspekty społeczeństwa obywatelskiego, status kobiet w społeczeństwach islamskich.

 

Komitet naukowy

• Prof. Edward Haliżak - Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych;
• Prof. Andrzej Stelmach - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
• Dr Tomasz Białas - Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni;
• Prof. Rafał Ożarowski - WSAiB Gdynia;
• Prof. Luciano Zaccara - Uniwersytet w Katarze;
• Prof. Radosław Fiedler - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
• Prof. Ashraf El-Sherif - Amerykański Uniwersytet w Kairze;
• Prof. Wiesław Lizak - Uniwersytet Warszawski;
• Prof. Ahmad Z. Obiedat - Uniwersytet Wake Forest w Karolinie Północnej;
• Prof. Przemysław Osiewicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
• Prof. Radosław Bania - Uniwersytet Łódzki;
• Prof. Adriana Łukaszewicz - Akademia Koźmińskiego w Warszawie;
• Dr Paweł Chyc - WSAiB Gdynia;
• Dr Konrad Pędziwiatr - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
• Dr Hadi Ajili - Uniwersytet Allameh Tabataba’i w Teheranie;
• Dr Muhammad Ilyas Ansari - Uniwersytet Centralnego Pendżabu w Lahore.

 

Udział w konferencji jest płatny.

Szczegóły i zapisy - www.wsaib.pl/iwc2020 (kliknij).

Powrót