O SYSTEMIE GS1 NA STUDIACH LOGISTYCZNYCH W WSAIB GDYNIA

Kierunek studiów Logistyka w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni bogatszy o wykłady specjalistów, szkolenia, możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów, czy też nagrody za najlepsze prace dyplomowe na temat standardów GS1. To efekt nawiązania współpracy WSAiB Gdynia z Fundacją GS1 Polska w Poznaniu.

Szeroki i atrakcyjny pakiet wsparcia edukacyjnego studiów logistycznych I-stopnia (licencjackich) i II-stopnia (magisterskich) WSAiB Gdynia obejmie:

  • materiały dydaktyczne w postaci business cases, dobrych praktyk, broszur, folderów, opracowania książkowego pt.: "Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie" oraz "Vademecum użytkownika kodów kreskowych GS1", elementów standardów graficznych, filmów i animacji do wykorzystania podczas zajęć dydaktycznych;
  • gościnne wykłady specjalistów wdrażających standardy w różnych branżach i organizacjach;
  • możliwość uzyskania przez studentów międzynarodowych certyfikatów obejmujących wszystkie standardy systemu GS1;
  • szkolenia udostępniane na platformie e-learningowej;
  • dostęp do webinariów opisujących standardy wykorzystywane w znakomitej większości branż i ich efektywne wykorzystywanie w praktykach biznesowych;
  • dostęp do aplikacji Discovery App ze zbiorem informacji na temat zastosowań standardów w formie studiów przypadków, animacji i poglądowych schematów graficznych;
  • nagrodę za najlepszą pracę dyplomową na temat standardów GS1.

- Długofalowe porozumienie w znaczącym stopniu podniesie jakość oferty edukacyjnej kierunku Logistyka WSAiB. Jest też istotnym elementem nowoczesnego i efektywnego kształcenia oraz przygotowania zawodowego naszych studentów, przyszłych logistyków, do pracy w rozwojowej sferze zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach branży TSL - mówi prof. dr hab. Danuta Rucińska, Kierownik Katedry Logistyki WSAiB Gdynia.

GS1 jest międzynarodowym systemem standardów i rozwiązań biznesowych, tworzonym z inicjatywy i pod przewodnictwem przedsiębiorstw, optymalizującym operacje w łańcuchach dostaw, handlu, administracji, obronności, służbie zdrowia i innych obszarach funkcjonowania państw. Na świecie korzysta z nich ponad 2 mln przedsiębiorstw i innych organizacji w tym ponad 25 tys. w Polsce. W skali światowej systemem zarządzają międzynarodowe organizacje z siedzibami w Brukseli (Belgia) i Princeton (USA), a na poziomie krajowym - organizacje krajowe, m.in. Fundacja GS1 Polska.

Powrót