100-lecie powstania Policji w Gdyni - konferencja naukowa

Z okazji setnej rocznicy powstania w Gdyni Policji 30 marca 2020 r. w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni odbędzie się konferencja naukowa „Policja Państwowa w Gdyni i powiatach sąsiednich - w stulecie powstania”. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Komendant Główny Policji.

 

Wydarzenie odwołane!

 

Celem konferencji jest popularyzacja wiedzy w zakresie badania dziejów Policji Państwowej w Gdyni oraz powiatach północnego Pomorza. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną cząstkowe wyniki wyników projektu badawczego WSAiB „Martyrologia gdyńskich policjantów w czasie drugiej wojny światowej”.

 

Program konferencji

Panel I prowadzący dr Wojciech Wosek - Kierownik Katedry Bezpieczeństwa WSAiB

Referat 1 – Gdynia – nowe miasto II Rzeczypospolitej - dr Marcin Szerle – Muzeum Miasta Gdyni;

Referat 2 – Policja Państwowa w Gdyni – powstanie, rozwój organizacyjny, kadry - dr Wojciech Wosek, WSAiB w Gdyni, mł. insp. mgr Sławomir Pachura – KMP Gdynia;

Referat 3 – Działalność gdyńskiej Policji Państwowej – dr hab. prof. UMK Bolesław Sprengel, WSAiB w Gdyni, UMK w Toruniu;

Referat 4 – Komisarz Stanisława Paleolog i jej związki z Gdynią - prof. Piotr Gołdyn, UAM w Poznaniu;

Referat 5 – Infrastruktura policyjna w Gdyni w czasie II Rzeczypospolitej - dr Krzysztof Halicki, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy.

Panel II

Referat 6 - Gdyńscy policjanci w drugiej wojnie światowej – udział w obronie Wybrzeża - dr Jarosław Tuliszka;

Referat 7 – Gdyńscy policjanci w drugiej wojnie światowej – losy funkcjonariuszy po wrześniu 1939 - dr hab. prof. WSAiB Tomasz Chinciński, WSAiB w Gdyni;

Referat 8 – referat o Policji Państwowej w Wejherowie – insp. mgr Beata Perzyńska, Komendant - Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie;

Referat 9 – referat o Policji Państwowej w Kościerzynie – kom. mgr Adam Bork, Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie;

Referat 10 – Relacje Wojska Polskiego i osób w nim służących z Policją Państwową na Pomorzu w dwudziestoleciu międzywojennym – dr Marek Wawrzynkowski, Muzeum Miasta Gdyni.

 

Komitet Organizacyjny

dr Wojciech Wosek - WSAiB w Gdyni

Renata Stańczak – Naczelnik Wydziału Prezydialnego Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

dr Marek Stępa – Urząd Miejski w Gdyni,

nadkom. Krzysztof Musielak – Dyrektor Biura Edukacji Historycznej, Muzeum Policji, Komendy Głównej Policji w Warszawie

 

Komitet Naukowy

dr hab. prof. UMK Bolesław Sprengel, WSAiB w Gdyni

dr hab. prof. WSAiB Tomasz Chinciński, WSAiB w Gdyni

dr Jarosław Tuliszka

 

Imprezy towarzyszące

15 marca 2020 r. – Gra Miejska – Kryminalna Gdynia komisarz Paleolog – Parlament Studentów WSAiB/KMP Gdynia

19 marca 2020 r. – Konkurs policyjny w WSAiB w Gdyni

Powrót