UCZELNIA KWIATKOWSKIEGO ZAINAUGUROWAŁA ROK AKADEMICKI 2020/2021 ON-LINE

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego odbyła się w tym roku - z uwagi na ograniczenia pandemii COVID-19 - wyłącznie on-line 1 października, o godz. 12:00. Nie zabrakło jednak tradycyjnego "Gaudeamus Igitur" i immatrykulacji, czyli uroczystego przyjęcia studentów I roku do społeczności akademickiej.

Przemówienie otwierające inaugurację wygłosił Rektor Uczelni Kwiatkowskiego dr Tomasz Białas.

Uroczystość ślubowania przedstawicieli studentów I roku poprowadził Dziekan Wydziału Prawa i Administracji - dr Paweł Chyc. Następnie Rektor immatrykulował studentów: Oliwię Niezabitowską, Tomasza Mejera i Krystiana Węsierskiego w poczet braci studenckiej.

Podczas uroczystości Prezydent WSAiB Gdynia - Pani Regina Szutenberg ogłosiła nagrody dla studentów za aktywność i zaangażowanie w minionym roku akademickim, są to:

 • Pani Magdalena Grabowska
 • Pani Julia Licbarska
 • Pani Oksana Rodkina
 • Pani Natalia Tomkowicz
 • Pan Adam Labuhn
 • Pan Mikołaj Schulz
 • Pan Krystian Zagrobelny

Dziekan Wydziału Zarządzania - dr Mariola Łuczak ogłosiła laureatów w Konkursie Rektora na najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2019/2020:

 • na Wydziale Prawa i Administracji - Pan Łukasz Kokociński, praca pt.: "Działania służb specjalnych i instytucji państwowych na tle afery Amber Gold", napisana pod kierunkiem prof. Tomasza Chicińskiego;
 • na Wydziale Zarządzania - Pani Anna Romanowska, praca pt.: „Strategies of international expansion of companies in the digital era – based on the example of Netflix”, której promotorem jest dr hab. Dorota Simpson, prof. WSAiB..

Wyróżniono również studentów z najwyższymi średnimi ocen na poszczególnych kierunkach studiów - są to:

 • Administracja  - Pani Barbara Patzer ze średnią 5,11;
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne - Pani Anna Błaszczyk - 5,16;
 • Prawo - Wiktoria Remus - 5,39 (to jednocześnie najwyższa średnia na Uczelni);
 • Finanse i Rachunkowość - Sebastian Pranga - 5,14;
 • Logistyka - Weronika Rogowska - 5,16;
 • Zarządzanie - Monika Koss - 5,09;
 • Studia Menedżersko-Prawne - Michał Bronk-Marwicz - 5,18;
 • Management - Honorata Sądel - 4,93;
 • Zarządzanie - Filia Lębork - ex aequo Julita Michalska i Monika Stromska - 5,0;
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne - Filia Lębork - Adam Lewandowski - 5,20.

Z racji niemożności uczestnictwa w inauguracji nagrodzonych studentów z najwyższymi średnimi oraz autorów wyróżnionych prac dyplomowych po odbiór nagród i dyplomów zapraszamy do Dziekanatu.

Uroczystość uświetnił występ chóru WSAiB Baltic Vocal Group pod dyrekcją Agnieszki Szydłowskiej.

Zapraszamy do obejrzenia transmisji uroczystości.

Powrót