KONFERENCJA GOSPODARKA-PRACA-PODATKI

Konfederacja Lewiatan oraz Pracodawcy Pomorza we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Państwową Inspekcją Pracy, Izbą Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku organizują konferencję z cyklu: "Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce" Gospodarka - Praca - Podatki stan bieżący oraz nadchodzące zmiany.

Wydarzenie odbędzie się na naszej Uczelni 27 maja 2022 r.

Debata jest kontynuacją spotkania organizowanego w październiku 2021 roku w obszarze tematycznym związanym z zatrudnieniem cudzoziemców. Tym razem debata będzie uwzględniać szeroką problematykę zdefiniowaną pod hasłami gospodarka - praca – podatki, a obejmująca m.in. diagnozę bieżących problemów w poszczególnych obszarach oraz wskazaniu zmian, jakie są obecnie procedowane. Ważnym elementem konferencji będzie także dyskusja wskazująca najpilniejsze tematy i problemy ,które są realne do rozwiązania systemowego w obszarze kompetencji współuczestników konferencji. 

Agenda

9.30 -10.00  Rejestracja gości, kawa powitalna

10.00 - Otwarcie wydarzenia:

dr Tomasz Białas – Rektor WSAiB

Tomasz Limon – Prezes Zarządu Pracodawcy Pomorza

Mariusz Pokrzywinski - Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku 

 

Sekcje tematyczne:

10.30 – 11.00 - Gospodarka

Jeremi Mordasewicz - Ekspert Konfederacja Lewiatan

prof. Jacek Męcina - Ekspert Lewiatan Lewiatan

 

11.00 – 11.30 – Praca – zmiany w Kodeksie Pracy

Patrycja Potocka-Szmoń - Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku

dr Ewa Podgórska-Rakiel - Pełnomocnik Zarządu Pracodawcy Pomorza ds. prawa pracy, wykładowca WSAiB

12.00 – 12.30 - Praca - zatrudnianie cudzoziemców - stan bieżący

Dariusz Górski - Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia Państwowej Inspekcji Pracy

Izabela Jezierska - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

 

12.30 – 13.00 - Podatki

Katarzyna Kalina - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie

Wojciech Kieszkowski - Pełnomocnik Zarządu Pracodawcy Pomorza ds. podatkowych

 

13.00 - 14.00 Sesja otwartych pytań i dyskusja

14.00 - 15.00  Lunch i networking

 

 

Informacje organizacyjne:

  • miejsce: WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7  - aula 126
  • 27 maja 2022 r. godz. 10.00
  • spotkanie jest bezpłatne 
  • wymagana rejestracja poprzez system zapisów Pracodawców Pomorza

Konferencja współfinansowana w ramach projektu: „Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce – model inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców finansowany przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach Programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"

Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme “Social Dialogue – Decent Work”, Project: “Improved social dialogue in Poland: a model for initiating social dialogue by employer organization”

Zgłoś się / zapisz się

Powrót