WSAiB Z DOFINANSOWANIEM NA DALSZE DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Minister Edukacji i Nauki zatwierdził ofertę Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu złożoną w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” i za parę dni podpiszemy umowę o dofinansowanie, które wynosi 817 820,00 zł.

Celem projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni” jest doskonalenie instytucjonalne oraz doskonalenie kompetencji kadr Uczelni mające na celu poprawę jakości kształcenia.

W ramach projektu zaplanowano różnorodne działania:

  • Wsparcie utworzonego na WSAiB Centrum Doskonałości Dydaktycznej
  • Opracowanie autorskich e-podręczników dedykowanych dla studentów naszej Uczelni
  • Job shadowing pracowników Centrum, Dziekanów i wykładowców na wybranych uczelniach polskich i zagranicznych
  • Szkolenia dla kadry dydaktycznej oraz pracowników Dziekanatu i Rekrutacji
  • Audyt i aktualizacja uczelnianych dokumentów projakościowych
  • Zakup nowych e-podręczników do Biblioteki
  • Doposażenie Laboratorium Kryminalistyki

Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

logotypy dofinansowanie

Powrót