• ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW

    14 września 2015 r. odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów Absolwentom WSAiB, którzy w tym roku zakończyli studia licencjackie, magisterskie i studia podyplomowe. Absolwentów serdecznie zapraszamy na ceremonię oraz imprezę.

  • NOWY KIERUNEK POD PATRONATEM GIODO

    Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Rektor Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zawarli porozumienie w sprawie uruchomienia nowego kierunku studiów podyplomowych: Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych.


    Stosowne porozumienie zostało podpisane przez Ministra Andrzeja Lewińskiego, Zastępcę GIODO oraz prof. Jerzego Młynarczyka, Rektora WSAiB 16 kwietnia 2015 r. w siedzibie naszej Uczelni. Celem umowy jest realizowanie nowoczesnego kierunku studiów w oparciu o profesjonalnie przygotowany program zajęć i doskonałą kadrę praktyków. Studia podyplomowe na kierunku Ochrona Danych Osobowych

    ...