• DYREKTOR WSAiB REGINA SZUTENBERG - KOBIETĄ SUKCESU 2009

  5 kwietnia br w Dworze Artusa podczas uroczystej  gali  plebiscytu  organizowanego przez dwutygodnik  Twój Wieczór Dyrektor Reginie Szutenberg został przyznany tytuł KOBIETA SUKCESU 2009. Plebiscyt wyłonił kobiety, które znacząco wyróżniają się sukcesami w różnych dziedzinach życia tj.: w gospodarce, kulturze, nauce, sporcie oraz działalności społecznej.

 • Wizytacja PKA

  W dniu 23 maja br. odbędzie się w naszej Uczelni wizytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Zarządzanie.

  Jest to kontrola planowana, znajdująca się w rocznym harmonogramie ocenianych kierunków studiów.  Poddawane są jej uczelnie publiczne i niepubliczne w Polsce.

  Podstawowym celem Komisji jest wspomaganie polskich uczelni w budowaniu standardów edukacyjnych oraz doskonalenie jakości kształcenia. Więcej informacji o PKA na stronie www.pka.edu.pl

 • KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

  Dnia 25 lutego 2009r. w siedzibie naszej uczelni odbyła się II konferencja ,,NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ" dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. Honorowy patronat nad konferencją objął Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz.  

  Dyrektorzy szkół wysłuchali wystąpień o tematyce:

  Media a rozwój seksualności młodzieży -  edukacja czy zagrożenie?
  dr hab. Mariusz Lipowski

  Przeciwdziałanie zjawisku narkomanii w szkołach

  ...

 • Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Zarządzania w Lęborku

  W dniu 3 października 2008 uroczystą Inauguracją nowego Roku Akademickiego 2009/2009 ponad 100 studentów rozpoczęło studia na kierunku Zarządzanie  w Zamiejscowym Wydziale Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.
  Wśród zaproszonych gości byli m.in.

  poseł na Sejm RP Witold Namyślak;
  - członek Zarządu Województwa Pomorskiego Krystyna Pajura;
  - Starosta Powiatu Lęborskiego Ryszard Wenta (Z-cą Wiktorem Tyburskim);
  - Burmistrz Miasta Lęborka Włodzimierz

  ...

 • Nowa specjalność w Lęborku

  W dniu 24 września 2008r. Senat WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni podjął uchwałę w sprawie uruchomienia na kierunku zarządzanie w Wydziale Zamiejscowym w Lęborku nowej, czwartej specjalności: Zarządzanie w administracji publicznej.
  Przedmioty oferowane w ramach specjalności umożliwią studentom zapoznanie się z przeglądem standardów z zakresu głównych dziedzin dotyczących funkcjonowania administracji publicznej w Polsce i w strukturach Unii Europejskiej.

 • Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009

  Rektor, Kanclerz i Senat
  Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu
  im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

  mają zaszczyt zaprosić na

  uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2008/2009
  w Wydziale Zamiejscowym w Lęborku

  która odbędzie się 3 października 2008 r. o godz.16.00
  w  Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych
  przy ul. Marcinkowskiego 1 w Lęborku

 • ANKIETA

  Na przełomie lutego i marca br. Wydział Zamiejscowy w Lęborku przeprowadził we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych Lęborka ankietę dotyczącą potrzeb edukacyjnych lęborskiej młodzieży. Ankieta zawierała cztery podstawowe pytania: czy i kiedy chcesz studiować; jeżeli tak, to co; gdzie  i w jakim systemie?
  W badaniu tym udział wzięło ok. 1500 lęborskich uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych. Ankietę przeprowadzono przy udziale i pomocy dyrektorów wszystkich szkół, po uprzedniej zgodzie Starosty Lęborskiego, który po opracowaniu jej wyników otrzyma zeń stosowne sprawozdanie. Rezultaty badań zostaną także

  ...

 • "NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ" - KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

  W dniu 18 lutego 2008 roku Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego organizuje konferencję adresowaną do wszystkich dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego. Tematem konferencji jest "Nowoczesne zarządzanie szkołą" . Honorowy patronat merytoryczny nad konferencją objął Pomorski Kurator Oświaty - Zdzisław Szudrowicz. 

  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

   

 • POŁOWINKI

  Dnia 5 stycznia w Pałacu „Pod Bocianim Gniazdem” odbyła się zorganizowana przez Studentów WSAiB impreza Połowinkowa. Z fantazją i w dobrych humorach studenci, pracownicy i władze uczelni spotkali się w tym urokliwym miejscu, by wspólnie uczcić półmetek nauki studentów z pierwszego rocznika Wydziału Zamiejscowego WSAiB w Lęborku. Impreza, z muzyką serwowaną przez didżeja, trwała do białego rana, gdy ostatni, zmęczeni uczestnicy wspólnej zabawy schodzili (o własnych siłach) z parkietu.

  Następne Połowinki już za niespełna rok!

 • UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

  W sobotę, 13 października 2007 roku w Audytorium Uczelni odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2007/2008 Wydziału Zamiejscowego w Lęborku.Wykład inauguracyjny pt. „ Etyka w Biznesie" wygłosił Prezes Zarządu PROFARM Marek Stawski. Wykład ten spotkał się z zainteresowaniem całej społeczności akademickiej naszej Uczelni.