• KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

  Dnia 25 lutego 2009r. w siedzibie naszej uczelni odbyła się II konferencja ,,NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ" dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. Honorowy patronat nad konferencją objął Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz.  

  Dyrektorzy szkół wysłuchali wystąpień o tematyce:

  Media a rozwój seksualności młodzieży -  edukacja czy zagrożenie?
  dr hab. Mariusz Lipowski

  Przeciwdziałanie zjawisku narkomanii w szkołach

  ...

 • Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Zarządzania w Lęborku

  W dniu 3 października 2008 uroczystą Inauguracją nowego Roku Akademickiego 2009/2009 ponad 100 studentów rozpoczęło studia na kierunku Zarządzanie  w Zamiejscowym Wydziale Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.
  Wśród zaproszonych gości byli m.in.

  poseł na Sejm RP Witold Namyślak;
  - członek Zarządu Województwa Pomorskiego Krystyna Pajura;
  - Starosta Powiatu Lęborskiego Ryszard Wenta (Z-cą Wiktorem Tyburskim);
  - Burmistrz Miasta Lęborka Włodzimierz

  ...

 • Nowa specjalność w Lęborku

  W dniu 24 września 2008r. Senat WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni podjął uchwałę w sprawie uruchomienia na kierunku zarządzanie w Wydziale Zamiejscowym w Lęborku nowej, czwartej specjalności: Zarządzanie w administracji publicznej.
  Przedmioty oferowane w ramach specjalności umożliwią studentom zapoznanie się z przeglądem standardów z zakresu głównych dziedzin dotyczących funkcjonowania administracji publicznej w Polsce i w strukturach Unii Europejskiej.

 • Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009

  Rektor, Kanclerz i Senat
  Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu
  im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

  mają zaszczyt zaprosić na

  uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2008/2009
  w Wydziale Zamiejscowym w Lęborku

  która odbędzie się 3 października 2008 r. o godz.16.00
  w  Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych
  przy ul. Marcinkowskiego 1 w Lęborku

 • ANKIETA

  Na przełomie lutego i marca br. Wydział Zamiejscowy w Lęborku przeprowadził we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych Lęborka ankietę dotyczącą potrzeb edukacyjnych lęborskiej młodzieży. Ankieta zawierała cztery podstawowe pytania: czy i kiedy chcesz studiować; jeżeli tak, to co; gdzie  i w jakim systemie?
  W badaniu tym udział wzięło ok. 1500 lęborskich uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych. Ankietę przeprowadzono przy udziale i pomocy dyrektorów wszystkich szkół, po uprzedniej zgodzie Starosty Lęborskiego, który po opracowaniu jej wyników otrzyma zeń stosowne sprawozdanie. Rezultaty badań zostaną także

  ...

 • "NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ" - KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

  W dniu 18 lutego 2008 roku Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego organizuje konferencję adresowaną do wszystkich dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego. Tematem konferencji jest "Nowoczesne zarządzanie szkołą" . Honorowy patronat merytoryczny nad konferencją objął Pomorski Kurator Oświaty - Zdzisław Szudrowicz. 

  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

   

 • POŁOWINKI

  Dnia 5 stycznia w Pałacu „Pod Bocianim Gniazdem” odbyła się zorganizowana przez Studentów WSAiB impreza Połowinkowa. Z fantazją i w dobrych humorach studenci, pracownicy i władze uczelni spotkali się w tym urokliwym miejscu, by wspólnie uczcić półmetek nauki studentów z pierwszego rocznika Wydziału Zamiejscowego WSAiB w Lęborku. Impreza, z muzyką serwowaną przez didżeja, trwała do białego rana, gdy ostatni, zmęczeni uczestnicy wspólnej zabawy schodzili (o własnych siłach) z parkietu.

  Następne Połowinki już za niespełna rok!

 • UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

  W sobotę, 13 października 2007 roku w Audytorium Uczelni odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2007/2008 Wydziału Zamiejscowego w Lęborku.Wykład inauguracyjny pt. „ Etyka w Biznesie" wygłosił Prezes Zarządu PROFARM Marek Stawski. Wykład ten spotkał się z zainteresowaniem całej społeczności akademickiej naszej Uczelni. 

 • UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2007/2008

  Rektor, Kanclerz i Senat Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni mają zaszczyt zaprosić na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2007/2008 która odbędzie się 13 października 2007 roku o godz. 11.00 w auli widowiskowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Marcinkowskiego 1 w Lęborku.

  Po uroczystości inauguracji wszystkich przyjaciół, wykładowców, absolwentów i studentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni zapraszamy na wieczorną imprezę przy muzyce.

  Restauracja Różana
  przy ul. I Armii Wojska Polskiego
  (obok ronda

  ...

 • BIURO REKRUTACJI W CZERWCU PRACUJE DŁUŻEJ

  Trwa rekrutacja na studia w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Informujemy Kandydatów, że w czerwcu Biuro Rekrutacji otwarte jest także po południu.

   

  Specjalnie dla osób pragnących złożyć dokumenty rekrutacyjne w czerwcu uruchomiliśmy dodatkowe dyżury naszego Biura Rekrutacji.

   

  Adres Biura Rekrutacji:

   

  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  ul. Kielecka 7, parter

   

  Dyżury Biura Rekrutacji w

  ...

 • KONFERENCJA - SYSTEM BANKOWY W POLSCE

  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni orazNarodowy Bank Polski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Konferencji naukowej na temat:SYSTEM BANKOWY W POLSCE  W WARUNKACH GOSPODARKI RYNKOWEJ, która odbędzie się w dniu18 kwietnia 2007r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im.

  ...