• Przenieś się do WSAiB

  U nas nie musisz rozpoczynać studiów od nowa!

  WSAiB zaprasza wszystkich zainteresowanych do podjęcia nauki na semestrze równoległym lub wyższymstudiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w WSAiB w Gdyni oraz w Wydziale Zamiejscowym w Lęborku.

  Szczegółowych informacji udziela:
  Biuro Rekrutacji WSAiB
  Biuro Rekrutacji Wydziału Zamiejscowego w Lęborku
  Zadzwoń i dowiedz się więcej.

 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

  Specjalność przeznaczona jest dla osób, które chcą zdobyć umiejętności i kwalifikacje menedżerskie, aby w przyszłości profesjonalnie zajmować się działalnością gospodarczą i kierować przedsiębiorstwem.

 • ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

  Studenci specjalności poznają nowoczesne sposoby funkcjonowania administracji państwowej i samorządowej, uwarunkowania zarządzania finansami publicznych, zasady realizacji inwestycji publicznych.

 • ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE

  Specjalność przeznaczona jest dla osób zainteresowanych rozwojem w zakresie oferty infrastruktury turystycznej. Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów w zakresie organizacji i zarządzania turystyką krajową i zagraniczną.

 • INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

  Aby sprostać zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów zarządzania o profilu informatycznym, kształcimy studentów którzy zdobywają wiedzę zarówno z zakresu zarządzania i informatyki. Program studiów jest na bieżąco dopasowywany do zmieniających się wymogów techniki i technologii informatycznych.

 • Nowe specjalności w WSAiB

  19 maja 2010 r.  Senat Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego podjął uchwałę o uruchomieniu nowych specjalności:

  1. Administracja Celna i Skarbowa na kierunku Administracja;
  2. Detektywistyka i ochrona osób i mienia oraz Służby Specjalne i Policyjne na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne;
  3. Zarządzanie Projektem na kierunku Zarządzanie (studia I i II stopnia);
  4. Finanse i Bankowość na kierunku Finanse i Rachunkowość.

 • Stacjonarne Studia II stopnia w roku akademickim 2010/2011

  Trwa nabór na  stacjonarne studia  II stopnia (magisterskie studia uzupełniające) na kierunku Zarządzanie. Dołącz do grona naszych studentów.
  Zapisz się już dziś!!

 • Jubileusz Biblioteki Pedagogicznej w Lęborku

  W dniu 2 czerwca br. w Sali Rajców lęborskiego ratusza Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Lęborku dr Cezary Tatarczuk wziął udział w jubileuszu 60-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Lęborku, z której zbiorów na co dzień korzystają również nasi studenci. Podczas uroczystości przekazał na ręce pani Jolanty Bony egzemplarz najnowszego, 13-tego Zeszytu Naukowego WSAiB, deklarując zarazem stałą w tej materii współpracę.

 • Lęborskie Dni Techniki

  W dniu 28 maja 2010 r. w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Lęborku dr Cezary Tatarczuk wziął udział w oficjalnej inauguracji XXVII Lęborskich Dni Techniki "Myśl, Wynalazek, Postęp ". Podczas spotkania ogłoszono wyniki Konkursu Certyfikatu Promocji Ziemi Lęborskiej oraz wręczono statuetki i wyróżnienia jego laureatom. Nagrody zostały przyznane w kategoriach: Przedsiębiorstwo, Osobowość, Produkt Turystyczny, Organizator inicjatyw kulturalno-turystycznych oraz Nagroda Specjalna.

  Na wniosek Kapituły Certyfikatu Promocji Ziemi Lęborskiej przyznano:
  I. W kategorii „Przedsiębiorstwo” :
  1. Ternćben-PL Sp. z
  ...

 • Konferencja w Dąbiu

  7 maja 2010 r. w Hotelu Bismarck w Dąbiu p. Bytowem odbyła się konferencja „Szanse i bariery rozwoju pomorskiej przedsiębiorczości”, zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, w której udział wzięli przedstawiciele Wydziału Zamiejscowego w Lęborku. Konferencja była podsumowaniem projektu „Szanse i bariery zatrudnienia osób w wieku 45+ w województwie pomorskim” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Gdyński BiznesPlan 2010

  Dziekan Andrzej Stanek w dniu 06.05.2010 uczestniczył z ramienia WSAiB w posiedzieniu Jury konkursu Gdyński Biznesplan 2010, na którym wyłoniono finalistów tego konkursu. W czwartek 14.05.2010r. odbędą się spotkania Jury konkursu z autorami finałowych biznesplanów. Uroczyste wręczenie laureatom nagród zaplanowano na 31.05.2010r.

 • Student WSAiB laureatem Studenckiego Nobla 2010

  29 kwietnia  2010 r. odbyła się uroczysta Regionalna Gala Finałowa Konkursu Studencki Nobel 2010 zorganizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów.
  Uroczystość otworzył Prorektor ds. Studenckich UG prof. UG dr hab. Józef Włodarski, który podkreślił prestiż, jakim cieszy się Konkurs Studencki Nobel.

  Drugie miejsce oraz czek na 2 tysiące złotych zdobył Daniel Kowal student I roku kierunku  Bezpieczeństwo Wewnętrzne z WSAiB.

 • Cenny unikat w zbiorach biblioteki WSAiB

  4 maja 2010 r., zbiory biblioteki uczelnianej wzbogaciły się o niesłychanie cenny unikat: faksymile oryginału Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Oprawne w skórę karty czerpanego papieru zawierają wierną kopię oryginalnego, odręcznie spisanego dokumentu, wraz z takimi nawet detalami jak poprawki, skreślenia czy kleksy. Warto przypomnieć, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

 • Pomorski Dzień Przedsiębiorczości

  W dniu 14 kwietnia br. przedstawiciele Wydziału Zamiejscowego w Lęborku wzięli udział w Pomorskim Dniu Przedsiębiorczości - IDG, który odbył się w sali Gimnazjum nr 1 w Lęborku. Celem tego przedsięwzięcia była promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia wśród osób bezrobotnych i innych zamierzających uruchomić indywidualną działalność gospodarczą, a także wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorców, w tym firm założonych przez osoby bezrobotne.

 • Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

  We wtorek 27 kwietnia 2010 r. w Auli Uczelni przy ulicy Kieleckiej 7 odbyło się INFO SEMINARIUM zorganizowane na temat możliwości finansowania projektów w ramach Programów Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. W spotkaniu wzieli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, izb gospodarczych, handlowych, instytucji publicznych, prowadzących działalność edukacyjną, badawczą, rozwojową, wspierających rozwój, innowacje i przedsiębiorczość.

 • Uroczystości pod obeliskiem Jana Pawła II

  We wtorek 13 kwietnia Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Lęborku dr Cezary Tatarczuk wziął udział w uroczystości pod obeliskiem Jana Pawła II, obok którego umieszczona została tablica-nekrolog śp. ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
  W miejscu tym zebrali się samorządowcy z Lęborka i Łeby, pracownicy lęborskich instytucji, dzieci i młodzież z lęborskich szkół, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwo i mieszkańcy Lęborka.

 • Wygraj swoją przyszłość z WSAiB - Laureaci

  W dniu 15.04.2010 w Wyższej  Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni odbył się  Konkurs Wiedzy o przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem "Wygraj swoją przyszłość z WSAiB". Główną nagrodą był indeks WSAiB na wybranym kierunku studiów w trybie stacjonarnym.

  Konkurs został zorganizowany z myślą o tegorocznych maturzystach, jak również wszystkich tych, którzy są zainteresowani podjęciem nauki w najbliższym czasie w jednej z najlepszych Uczelni niepublicznych na Pomorzu.
  Do konkursu zgłosiło się ok. 400 uczniów

  ...

 • Konkurs "Lębork kolebką telewizji"

  II edycja Konkursu Wiedzy i Umiejętności „Lębork Kolebką Telewizji. Historia polskiej telewizji” zakończona. Podczas uroczystego finału w Ratuszu  można było poznać jego laureatów, a na pokonkursowej wystawie – zobaczyć najlepsze prace plastyczne poświęcone Paulowi Nipkowowi, Ojcu Telewizji, dawnemu lęborczaninowi.

 • Eugeniusz Kwiatkowski - Niedokończona strategia

  24 marca 2010 roku w sali konferencyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni odbyło się seminarium pt. "Eugeniusz Kwiatkowski - Niedokończona strategia". Tematyką spotkania były niezrealizowane projekty, które Eugeniusz Kwiatkowski w roku 1945 sformułował dla Polski. Zgromadzeni goście przedyskutowali tematy dot.  budowy kanału Odra - Dunaj, rozwoju Ziem Zachodnich i Północnych, przekopie Mierzei Wiślanej i Półwyspu Helskiego i innych.

 • Targi Akademia 2010

  W dniach 17-19 marca br. po raz kolejny Uniwersytet Gdański zorganizował ogólnopolskie TARGI AKADEMIA 2010. Podobnie jak w latach ubiegłych, także i w tym roku targi cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzającej młodzieży maturalnej wraz z gronem pedagogicznym. Nasza uczelnia również wzięła w nich udział przedstawiając ofertę edukacyjną. Stoisko uczelni mieściło się pod numerem 24. Pracownicy działu rekrutacji oraz marketingu wraz z fantastyczną grupą studentów Wydziału Prawa i Administracji oraz Zarządzania udzielali wszelkich informacji, rozdawali foldery, ulotki informacyjne,

  ...