• SPOTKANIE DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

  Serdecznie zapraszamy studentów i tegorocznych absolwentów,  na spotkanie, które odbędzie się 8.10.2010 /piątek/ o godzinie 19.00 w Karczmie Rycerskiej, ul. Al. Wolności 9, Lębork. Wstęp wolny.

  Do zobaczenia!

   

 • Mała Akademia Kwiatkowskiego

  7 października 2010 r. odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego na MAŁEJ AKADEMII Kwiatkowskiego.
  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni otworzyła swoje drzwi dla najmłodszych. Ideą przyświecającą stworzeniu MAŁEJ AKADEMII było wykorzystanie tkwiącej w dzieciach ciekawości poznawczej i naturalnej chęci zadawania pytań.
  Najważniejszym naszym celem jest pokazanie naszym małym studentom, że nauka może być niesamowitą przygodą.

  Zapraszamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami.

  ...

 • Pierwszy Powszechny Zjazd Ekonomistów, Menedżerów, Prawników i Historyków Morskich

  20 września br. odbył się Pierwszy Powszechny Zjazd Ekonomistów, Menedżerów, Prawników i Historyków Morskich. Obrady odbyły się w salach Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera” oraz Muzeum Miasta Gdyni. Wzięło w nim udział ponad 100 uczestników. Tematem dyskusji były m.in. założenia polskiej polityki w sprawie gospodarczego wykorzystania naszego dostępu do morza, sformułowane w okresie dwudziestolecia międzywojennego przez Eugeniusza Kwiatkowskiego (wówczas wicepremiera i ministra) oraz potrzeba uwzględniania ich także w obecnych warunkach.

 • STUDIA I STOPNIA - TYLKO 6 SEMESTRÓW !

  Zapisz się już dziś! Dyplom licencjata w 3 lata!

  Rozpocznij naukę na kierunku: Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Logistyka, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Administracja.

 • Konferencja w Powiatowym Centrum Informacyjnym

  W ramach współpracy w promowaniu i wspieraniu przedsiębiorczości w na terenie Ziemi Lęborskiej dr Cezary Tatarczuk wziął udział w konferencji nt. "Powiatowe Centrum Informacyjne - pożyczki, poręczenia i dotacje unijne dla przedsiębiorców w Powiecie Lęborskim".

 • Przenieś się do WSAiB

  U nas nie musisz rozpoczynać studiów od nowa!

  WSAiB zaprasza wszystkich zainteresowanych do podjęcia nauki na semestrze równoległym lub wyższymstudiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w WSAiB w Gdyni oraz w Wydziale Zamiejscowym w Lęborku.

  Szczegółowych informacji udziela:
  Biuro Rekrutacji WSAiB
  Biuro Rekrutacji Wydziału Zamiejscowego w Lęborku
  Zadzwoń i dowiedz się więcej.

 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

  Specjalność przeznaczona jest dla osób, które chcą zdobyć umiejętności i kwalifikacje menedżerskie, aby w przyszłości profesjonalnie zajmować się działalnością gospodarczą i kierować przedsiębiorstwem.

 • ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

  Studenci specjalności poznają nowoczesne sposoby funkcjonowania administracji państwowej i samorządowej, uwarunkowania zarządzania finansami publicznych, zasady realizacji inwestycji publicznych.

 • ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE

  Specjalność przeznaczona jest dla osób zainteresowanych rozwojem w zakresie oferty infrastruktury turystycznej. Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów w zakresie organizacji i zarządzania turystyką krajową i zagraniczną.

 • INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

  Aby sprostać zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów zarządzania o profilu informatycznym, kształcimy studentów którzy zdobywają wiedzę zarówno z zakresu zarządzania i informatyki. Program studiów jest na bieżąco dopasowywany do zmieniających się wymogów techniki i technologii informatycznych.

 • Nowe specjalności w WSAiB

  19 maja 2010 r.  Senat Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego podjął uchwałę o uruchomieniu nowych specjalności:

  1. Administracja Celna i Skarbowa na kierunku Administracja;
  2. Detektywistyka i ochrona osób i mienia oraz Służby Specjalne i Policyjne na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne;
  3. Zarządzanie Projektem na kierunku Zarządzanie (studia I i II stopnia);
  4. Finanse i Bankowość na kierunku Finanse i Rachunkowość.

 • Stacjonarne Studia II stopnia w roku akademickim 2010/2011

  Trwa nabór na  stacjonarne studia  II stopnia (magisterskie studia uzupełniające) na kierunku Zarządzanie. Dołącz do grona naszych studentów.
  Zapisz się już dziś!!

 • Jubileusz Biblioteki Pedagogicznej w Lęborku

  W dniu 2 czerwca br. w Sali Rajców lęborskiego ratusza Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Lęborku dr Cezary Tatarczuk wziął udział w jubileuszu 60-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Lęborku, z której zbiorów na co dzień korzystają również nasi studenci. Podczas uroczystości przekazał na ręce pani Jolanty Bony egzemplarz najnowszego, 13-tego Zeszytu Naukowego WSAiB, deklarując zarazem stałą w tej materii współpracę.

 • Lęborskie Dni Techniki

  W dniu 28 maja 2010 r. w siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Lęborku dr Cezary Tatarczuk wziął udział w oficjalnej inauguracji XXVII Lęborskich Dni Techniki "Myśl, Wynalazek, Postęp ". Podczas spotkania ogłoszono wyniki Konkursu Certyfikatu Promocji Ziemi Lęborskiej oraz wręczono statuetki i wyróżnienia jego laureatom. Nagrody zostały przyznane w kategoriach: Przedsiębiorstwo, Osobowość, Produkt Turystyczny, Organizator inicjatyw kulturalno-turystycznych oraz Nagroda Specjalna.

  Na wniosek Kapituły Certyfikatu Promocji Ziemi Lęborskiej przyznano:
  I. W kategorii „Przedsiębiorstwo” :
  1. Ternćben-PL Sp. z
  ...

 • Konferencja w Dąbiu

  7 maja 2010 r. w Hotelu Bismarck w Dąbiu p. Bytowem odbyła się konferencja „Szanse i bariery rozwoju pomorskiej przedsiębiorczości”, zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, w której udział wzięli przedstawiciele Wydziału Zamiejscowego w Lęborku. Konferencja była podsumowaniem projektu „Szanse i bariery zatrudnienia osób w wieku 45+ w województwie pomorskim” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Gdyński BiznesPlan 2010

  Dziekan Andrzej Stanek w dniu 06.05.2010 uczestniczył z ramienia WSAiB w posiedzieniu Jury konkursu Gdyński Biznesplan 2010, na którym wyłoniono finalistów tego konkursu. W czwartek 14.05.2010r. odbędą się spotkania Jury konkursu z autorami finałowych biznesplanów. Uroczyste wręczenie laureatom nagród zaplanowano na 31.05.2010r.

 • Student WSAiB laureatem Studenckiego Nobla 2010

  29 kwietnia  2010 r. odbyła się uroczysta Regionalna Gala Finałowa Konkursu Studencki Nobel 2010 zorganizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów.
  Uroczystość otworzył Prorektor ds. Studenckich UG prof. UG dr hab. Józef Włodarski, który podkreślił prestiż, jakim cieszy się Konkurs Studencki Nobel.

  Drugie miejsce oraz czek na 2 tysiące złotych zdobył Daniel Kowal student I roku kierunku  Bezpieczeństwo Wewnętrzne z WSAiB.

 • Cenny unikat w zbiorach biblioteki WSAiB

  4 maja 2010 r., zbiory biblioteki uczelnianej wzbogaciły się o niesłychanie cenny unikat: faksymile oryginału Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Oprawne w skórę karty czerpanego papieru zawierają wierną kopię oryginalnego, odręcznie spisanego dokumentu, wraz z takimi nawet detalami jak poprawki, skreślenia czy kleksy. Warto przypomnieć, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

 • Pomorski Dzień Przedsiębiorczości

  W dniu 14 kwietnia br. przedstawiciele Wydziału Zamiejscowego w Lęborku wzięli udział w Pomorskim Dniu Przedsiębiorczości - IDG, który odbył się w sali Gimnazjum nr 1 w Lęborku. Celem tego przedsięwzięcia była promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia wśród osób bezrobotnych i innych zamierzających uruchomić indywidualną działalność gospodarczą, a także wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorców, w tym firm założonych przez osoby bezrobotne.

 • Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

  We wtorek 27 kwietnia 2010 r. w Auli Uczelni przy ulicy Kieleckiej 7 odbyło się INFO SEMINARIUM zorganizowane na temat możliwości finansowania projektów w ramach Programów Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. W spotkaniu wzieli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, izb gospodarczych, handlowych, instytucji publicznych, prowadzących działalność edukacyjną, badawczą, rozwojową, wspierających rozwój, innowacje i przedsiębiorczość.