• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

Działania Naukowe Wydziału Prawa i Administracji

Katedra Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego