Konferencja rozpoczyna się za

Organizator

Patronat Honorowy

Program Konferencji

 • 10:00 - 10:10
  Otwarcie konferencji
 • SESJA I Praworządność (moderator - prof. Z. Brodecki) 10:00 - 11:10

 • 10:10 – 10:25
  Prawa człowieka w epoce wadliwie urzeczywistnianej globalizacji. prof. Maria Szyszkowska - Rektor WSNS w Warszawie
 • 10:25 – 10:40
  Sądowa ochrona praw człowieka na przykładzie działalności Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej. dr hab. Boubacar Sidi Diallo - UAM w Poznaniu
 • 10:40 – 10:55
  Rozważania poświęcone stabilności prawa wyborczego w Polsce. dr Tomasz Kowalczyk - AKiP w Bydgoszczy
 • 10:55 – 11:10
  Prawo do wolności słowa a zgłaszanie nieprawidłowości (whistleblowing). (on-line) dr hab. Beata Baran-Wesołowska - UJ w Krakowie
 • 11:10 – 11.40
  Przerwa kawowa

 • SESJA II Prawa człowieka (moderator - dr P. Chyc) 11:40 - 14:00

 • 11:40 – 11:55
  Prawa człowieka w procesie europeizacji Polski – sukcesy, porażki i zagrożenia. prof. Krzysztof Drzewicki - UG w Gdańsku
 • 11:55 – 12:10
  Philosophical traditions in China and the Western Idea of Human Rights. (ang.) dr hab. Wojciech Lamentowicz - WSAiB w Gdyni
 • 12:10 – 12:25
  Islam i prawa człowieka. dr Ebrahim Eddeeb - WSAiB w Gdyni
 • 12:25 – 12:40
  Prawa człowieka w krajach Azji Centralnej. (on-line) Ambasador dr hab. Selim Chazbijewicz - UWM w Olsztynie
 • 12:40 – 12:55
  Prawa człowieka i procesy migracyjne. dr hab. Konrad Pędziwiatr - UEK w Krakowie
 • 12:55 – 13:10
  Changes in Human Rights and their observance in Saudi Arabia after Crown Prince Mohammed bin Salman came to power. (ang.) dr hab. Rafał Ożarowski - WSAiB w Gdyni
 • 13:10 – 13:25
  Criminal liability for the dissemination of the information under Criminal Code of the Russian Federation. (ang.) dr Georgii Sibirtsev - WSAiB w Gdyni
 • 13:25 - 14:00
  Dyskusja panelowa Marszałek Bogdan BorusewiczSenator Sławomir Rybicki Poseł Henryka Krzywonos-Strycharska
 • 14:00 - 14:30
  Lunch

 • SESJA III Konflikty zbrojne (moderator - dr hab. R. Ożarowski) 14:30 - 16:15

 • 14:30 – 14:45
  Specjalne użycie broni w świetle praw człowieka. (on-line) prof. Waldemar Zubrzycki - WSPol w Szczytnie
 • 14:45 – 15:00
  Znaczenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w rozwiązywaniu konfliktów na świecie. dr Paweł Chyc - Dziekan WPiA WSAiB w Gdyni
 • 15:00 – 15:15
  Dezinformacja jako element taktyki wojennej w Ukrainie i Syrii. Konsul Monika Pochroń-Frankowska - Collegium Humanum
 • 15:15 – 15:30
  Koncepcja ludobójstwa Rafała Lemkina w badaniach nad historią XX i XXI wieku. dr hab. Tomasz Chinciński - WSAiB w Gdyni
 • 15:30 – 15:45
  Prawo do życia podczas konfliktów zbrojnych. dr Wojciech Mendel - WSAiB w Gdyni
 • 15:45 – 16:00
  Ludobójcze zbrodnie jako sposób prowadzenia wojny - lawfare i inne strategie rosyjskie na Ukrainie. mgr Eryk Habowski - PAN
 • 16:00 – 16:15
  Element prawa do własności jako niezbędny czynnik udoskonalenia legalnej definicji ludobójstwa. Doświadczenia ukraińskie. mgr Vitalii Mazurenko - KUL w Lublinie
 • 16:15 – 17:00
  Podsumowanie konferencji

Komitet naukowy i organizacyjny


Skład Komitetu Naukowego konferencji:

 • prof. dr hab. Zdzisław Brodecki (WSAiB)
 • prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki (WSPol w Sczytnie)
 • dr hab. Wojciech Lamentowicz (WSAiB)
 • dr hab. Rafał Ożarowski (WSAiB)
 • dr hab. Andrzej Jackiewicz (UwB)

Skład Komitetu Organizacyjnego konferencji:

 • dr Paweł Chyc (Przewodniczący)
 • dr Jarosław Przyjemczak
 • dr Ebrahim Eddeeb
 • dr Georgii Sibirtsev
 • mgr Krystian Zagrobelny
 • mgr Paweł Mering
 • mgr Adam Labuhn

Miejsce

Konferencja Prawa Człowieka - Między Wschodem a Zachodem odbędzie się w budynku Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, ul. Kielecka 7 oraz za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, link do spotkania.


Mapa

Formularz rejestracyjny


Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja 2023.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia noclegu.

Kontakt