Konferencja zaczyna się za

ORGANIZATOR KONFERENCJI

WSPÓŁORGANIZATORZY

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSORZY

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

RADA PROGRAMOWA

dr Tomasz Białas

przewodniczący
JM Rektor WSAiB w Gdyni

dr hab. Wojciech Lamentowicz

wiceprzewodniczący
WSAiB w Gdyni


CZŁONKOWIE:

 • prof. dr Ryšardas Burda | Uniwersytet Kazimierza Siemienowicza w Wilnie (Litwa)
 • prof. Gerhard Feldmeier | Hochschule Bremerhaven
 • prof. dr hab. Krzysztof Ficoń | Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • dr hab. Ryszard Jaworski | Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Bohdan Jeliński | Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • prof. dr hab. Valentinas Navickas | Uniwersytet Technologiczny w Kownie
 • gen. prof. dr Tadeusz Jemioło | Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • dr hab. Marek Bojarski | Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • dr hab. Mariusz Gizowski | Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMOWE KONFERENCJI

Kwestia szeroko rozumianego bezpieczeństwa gospodarczego nabiera szczególnego znaczenia w dobie silnej internacjonalizacji i globalizacji procesów ekonomicznych. A jednocześnie zagadnienie to dotyczy wszystkich podmiotów, zarówno osób fizycznych jak i prawnych. Natomiast już wiek XX dobitnie udowodnił, że siła gospodarcza państwa, obok potencjału militarnego, umożliwia mu przeciwstawienie się wszelakiego rodzaju zagrożeniom zewnętrznym. Stabilność zaś i bezpieczeństwo rynku wewnętrznego silnie wspomaga rozwój kapitału społecznego. Te oraz pokrewne zagadnienia wymagają wciąż ponawianej refleksji naukowej. Rozważaniom tym mają posłużyć obrady ósmej już Międzynarodowej Konferencji naukowej z cyklu Biznes, administracja, bezpieczeństwo.

Nasze zaproszenie na konferencję kierujemy do badaczy działających w obszarach nauk ekonomicznych, nauk prawnych i nauk o bezpieczeństwie, oraz pedagogiki bezpieczeństwa. Swoje zaproszenie adresujemy również do praktyków: przedstawicieli służb policyjnych, sądownictwa, pracowników struktur strzegących bezpieczeństwa korporacyjnego, reprezentantów samorządu terytorialnego.

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

 • Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem obrotu gospodarczego.
 • Prawne, administracyjne i edukacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem gospodarczym.

Pytania i Opowiedzi

Czy nocleg jest wliczony w koszt uczestnictwa?
Nocleg, nie jest wliczony w koszty uczestnictwa. Każdy uczestnik, który jest zainteresowany opcją noclegu ma do wyboru dwa warianty:
1. nocleg w pokoju dwuosobowym w cenie 85,00 zł/dobę
2. nocleg w pokoju dwuosobowym do jednoosobowego użytku w cenie 110,00 zł/dobę.
Tak, dla uczestników konferencji jest zapewniony bezpłatny parking na terenie hotelu.
Czy będzie można otrzymać monografię pokonferencyjną?
Oczywiście. Autorzy publikacji otrzymają jeden egzemplarz autorski, który zostanie do nich wysłany listownie przez Organizatora. Natomiast pozostali uczestnicy konferencji będą mogli nabyć monografię po cenach preferencyjnych.
Oczywiście, program konferencyjny przewiduje również czas wolny dla uczestników.

Cennik

Pełny udział w konferencji

650 PLN

zawiera:
 • kolacja 08.05.
 • dwa śniadania
 • obiad 09.05.
 • uroczysta kolacja 09.05.
 • serwis konferencyjny oraz publikacja
Zarejestruj się
Zgłoszenie referatu
bez uczestnictwa w konferencji

400 PLN

Zarejestruj się

MIEJSCE KONFERENCJI

Adres ośrodka konferencyjnego

AMW Rewita, ul. Helska 1, 84-150 Hel
www.rewita.pl/jurata
tel.: 58 675 42 28

Koszt noclegów

Koszt noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Za pośrednictwem WSAiB możliwa jest rezerwacja noclegu 08/09.05.2019 oraz 09/10.05.2019.

Ceny noclegów:

 • 85 PLN / doba za miejsce w pokoju dwuosobowym
 • 110 PLN / doba za pokój dwuosobowy do jednoosobowego wykorzystania.

Opłaty za nocleg Uczestnik uiszcza bezpośrednio na numer rachunku bankowego: 10 1240 6292 1111 0010 3708 9208
Rejestracja uczestników w dniu 08.05.2019. w godz. 18.00-20.00, a w dniu 09.05. od godz. 8.00.


Mapa

REJESTRACJA


Formularz rejestracyjny do pobrania

Formularz rejestracyjny PL PDF

Formularz rejestracyjny PL DOCX

Registration Form EN PDF


Zeskanowane formularze prosimy wysłać drogą mailową na adres: konferencje@wsaib.pl
lub w formie wydruków papierowych na adres:
Rektorat Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni,
ul. Kielecka 7,
81-803 Gdynia,
z dopiskiem „Konferencja Jurata”

KOMITET ORGANIZACYJNY / KONTAKT


Przewodniczący:

 • dr Jarosław Tuliszka

Sekretarz:


Członkowie:

 • dr Janusz Tomaszewski
 • dr Anna Reiwer-Kaliszewska
 • mgr Iwona Topka | Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych (sekretariat konferencji): konferencje@wsaib.pl