mgr Marzena Grochowska

Jestem certyfikowanym Trenerem biznesu oraz odporności psychicznej i rezyliencji (certyfikacja Noble Manhattan Certified Coach and IIC&M International Institute of Coaching and Mentoring-Warszawa i AQR International), trenerką neuroplastyczności opartej o pozytywne doświadczenia Ricka Hansona.

Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, a także z bezpieczeństwa i higieny pracy. Jestem autorką kierunku studiów podyplomowych Brainologia zarządzanie dobrostanem, gdzie popularyzuję wiedzę o działaniu mózgu i dobrostanie człowieka w przestrzeni biznesowej, edukacyjnej i życiowej. Jako partnerka Światowego Tygodnia Wiedzy o Mózgu  popularyzuję naukową i zwalidowaną wiedzę o mózgu podczas warsztatów oraz licznych wystąpień publicznych (m.in. Ted X speaker).

Przygotowuje szkolenia, wykłady i treningi mentorskie oraz trenerskie dla wielu organizacji ze świata biznesu jak i administracji publicznej. Jestem mentorką programów  Women Future Up i Future Up Banku BNP oraz wieloletnią prezeską i V-ce prezeską Polskiego Stowarzyszenia Kobiet Biznesu.

Jestem certyfikowanym badaczem profili osobowości Lumina Learning oraz stylów ludzkich zachowań DISC oraz odporności psychicznej MTQ.  Od 20 lat tworzę dla organizacji biznesu dedykowane programy kompetencji miękkich, kampanie bezpieczeństwa Health&Safe. Od wielu lat projektuję narzędzia dydaktyczne i gry szkoleniowe podnoszące jakość kształcenia i transfer wiedzy. Jestem współautorką aplikacji Happy2Go, podnoszącej dobrostan człowieka