dr hab. prof. WSAiB Tomasz Kawka

Jestem absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, wydziału Zarządzania i Informatyki, specjalizacja Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Od 1997 do 2016 pracowałem jako adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Na tej uczelni w 2004 roku obroniłem doktorat pt. Wartościowanie pracy jako narzędzie funkcji personalnej, a w 2016 uzyskałem stopień doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Stwrorzyłem ponad 60 publikacji z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, motywowania, wynagrodzeń, nowej gospodarki czy zarządzania w sporcie, a także m. in. monografię „Wynagrodzenia w organizacjach nowej gospodarki. Uwarunkowania. Funkcje. Konfiguracja”. Od 2016 roku pracuję również na stanowisku profesora UG w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim oraz jako profesor WSAiB w Gdyni.

W latach 2007 – 2014 byłem kierownikiem studiów podyplomowych „Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” na UE we Wrocławiu, oraz „ZZL dla pracowników działu HR” dedykowanych KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie. Głównym obszarem moich zainteresowań naukowych są systemy motywowania materialnego, przeobrażenia cywilizacyjne nowej gospodarki w zakresie kapitału ludzkiego, funkcja personalna w obszarze zarządzania organizacjami sportowymi i komunikacja społeczna.

Na stałe współpracuję jako doradca i specjalista w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim z ponad 20 organizacjami naukowo – szkoleniowymi, takimi jak m.in. Akademia Trenerska przy Instytucie Sportu w Warszawie, OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu, Instytut Analiz Rynku Pracy w Warszawie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Technische Akademie Wuppertal czy Zespół Młodych Naukowców przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Jestem aktywnym i czynnym konsultantem w zakresie rozwiązań HR w praktyce. Przeprowadziłem ponad 30 autorskich wdrożeń w organizacjach i instytucjach systemów motywowania, wynagrodzeń czy oceny pracowniczej.

Dziedziną moich zainteresowań pozazawodowych jest sport, piłka nożna, a w szczególności jej aktywne uprawianie, europejskie kino, polska literatura oraz tematyka II wojny światowej.