Stopień II

Management

Specjalności
International Business
Pięcioletnie

Prawo

Specjalności
Prawo
Podyplomowe

Agent Celny

Podyplomowe

Brainologia

Podyplomowe

Rekrutacja w IT

Podyplomowe

Suicydologia

Podyplomowe

Zarządzanie BHP

Cena studiów

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś na studia.

Proponujemy Ci dogodny system opłat – to Ty decydujesz jak płacisz

 • czesne stałe gwarantowane - przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie stała.

Możesz płacić ratalnie:

10 rat, 5 rat, 2 raty lub 1 rata.

 
 
 
 

Czesne stałe gwarantowane

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA W LĘBORKU
kierunek rok nauki opłata
za rok
opłata
za semestr
10 rat
 • Zarządzanie
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
I 5400 zł 2700 zł 590
II 5400 zł 2700 zł 590
III 5400 zł 2700 zł 590
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA W GDYNI
kierunek rok nauki opłata
za rok
opłata
za semestr
10 rat
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Finanse i Rachunkowość
 • Logistyka
 • Management
 • Studia Menedżersko-Prawne
 • Zarządzanie
I 6200 zł 3100 zł 720 zł
II 6200 zł 3100 720 zł
III 6200 zł 3100 720 zł
STUDIA NIESTACJONARNE ON-LINE I STOPNIA
kierunek rok nauki opłata
za rok
opłata
za semestr
10 rat
 • Administracja
 • Finanse i Rachunkowość
 • Logistyka
 • Management
 • Zarządzanie
I 6200 zł 3100 zł 720
II 6200 zł 3100 zł 720
III 6200 zł 3100 zł 720
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA W GDYNI
kierunek rok nauki opłata
za rok
opłata
za semestr
10 rat
 • Administracja
I 6200 zł 3100 zł 680 zł
II 6200 zł 3100 zł 680 zł
III 6200 zł 3100 zł 680 zł
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Finanse i Rachunkowość
 • Logistyka
 • Management
 • Studia Menedżersko-Prawne
 • Zarządzanie
I 6600 zł 3300 zł 720 zł
II 6600 zł 3300 zł 720 zł
III 6600 zł 3300 zł 720 zł
STUDIA NIESTACJONARNE 5-LETNIE W GDYNI
kierunek rok nauki opłata
za rok
opłata
za semestr
10 rat
 • Prawo
I 6900 zł 3450 zł 750 zł
II 6900 zł 3450 zł 750 zł
III 6900 zł 3450 zł 750 zł
IV 6900 zł 3450 zł 750 zł
V 6900 zł 3450 zł 750 zł
STUDIA STACJONARNE 5-LETNIE W GDYNI
kierunek rok nauki opłata
za rok
opłata
za semestr
10 rat
 • Prawo
I 7400 zł 3700 zł 800 zł
II 7400 zł 3700 zł 800 zł
III 7400 zł 3700 zł 800 zł
IV 7400 zł 3700 zł 800 zł
V 7400 zł 3700 zł 800 zł

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA W GDYNI
kierunek rok nauki opłata
za rok
opłata
za semestr
5 rat
10 rat
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Finanse i Rachunkowość
 • Logistyka
 • Management
 • Studia Menedżersko-Prawne
 • Studia Menedżersko-Psychologiczne
 • Zarządzanie
I 7400 zł 3700 zł - 790 zł
II 4500 zł - 990 zł -
STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA W GDYNI
kierunek rok nauki opłata
za rok
opłata
za semestr
5 rat
10 rat
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Finanse i Rachunkowość
 • Logistyka
 • Management
 • Studia Menedżersko-Prawne
 • Studia Menedżersko-Psychologiczne
 • Zarządzanie
I 7400 zł 3700 zł - 790 zł
II 4500 zł - 990 zł -
STUDIA NIESTACJONARNE ON-LINE II STOPNIA
kierunek rok nauki opłata
za rok
opłata
za semestr
5 rat
10 rat
 • Administracja
 • Finanse i Rachunkowość
 • Logistyka
 • Management
 • Studia Menedżersko-Psychologiczne
 • Zarządzanie
I 7400 zł 3700 zł - 790 zł
II 4500 zł - 990 zł -

 

 

Zniżki dla Kandydatów i Studentów

Stałe zniżki i promocje

 • drugi kierunek studiów taniej!
  drugi kierunek studiów wyższych lub podyplomowych 50 % taniej (dotyczy tańszego kierunku)
 • zmień uczelnię na naszą
  0 zł za wpisowe, jeżeli zmieniasz uczelnię (zwolnienie z opłaty wpisowej, jeśli osoba dokonała uprzednio wpłaty wpisowego w innej uczelni i nie podjęła w niej nauki oraz w tym samym roku złożyła wniosek o przyjęcie do WSAiB)
 • zniżka na drugi kierunek
  osoby studiujące dwa kierunki w WSAiB - za drugi kierunek (tańszy wg tabeli opłat) płacą 50 proc. czesnego
 • zostań z nami dłużej i płać mniej
  10% zniżki za pierwszy semestr i 0 zł wpisowego na studia II stopnia dla wszystkich Absolwentów studiów I stopnia WSAiB
  zniżka 400 zł na studiach podyplomowych - 200 zł we wpisowym dla Absolwentów WSAiB (studiów I lub II stopnia, podyplomowych), którzy podejmą naukę na studiach podyplomowych - odliczana od pierwszej raty czesnego + 200 zł zniżki w czesnym
 • we dwoje taniej
  50% zniżki od aktualnej ceny wpisowego, jeżeli na studia I lub II stopnia zapiszesz się z drugą osobą
 • studiuj ze swoją paczką
  100 zł zniżki w czesnym dla naszych Studentów, którzy polecą WSAiB znajomym (zniżka przysługuje, gdy wskazana osoba podejmie studia na WSAiB po raz pierwszy na jednolitych studiach magisterskich, studiach I lub II stopnia)

 

Czasowe zniżki i promocje

spawdź, jakie dodatkowe zniżki aktualnie obowiązują na Uczelni - przejdź do zasad rekrutacji

 

 
 
 

Sprawdź, jak możesz obniżyć czesne?

Indeks WSAiB

 • BEZPŁATNY SEMESTR STUDIÓW NA WYBRANYM PRZEZ SIEBIE KIERUNKU-NAGRODA W KONKURSACH DLA LICEALISTÓW
  Studiuj za darmo! Dla najzdolniejszych licealistów, którzy planują podjęcie nauki na studiach przygotowaliśmy konkursy WSAIB, dzięki którym w WSAIB można studiować przez cały semestr studiów za darmo.
  Sprawdź, w jakich konkursach możesz już teraz wziąć udział.

Stypendia

 • Stypendium Rektora może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest świadczeniem, które może uzyskać każdy student bez względu na tryb studiowania. Jedynym warunkiem jego uzyskania jest posiadanie stopnia niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny).
  Do wniosku o stypendium należy dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów jest formą nagradzania przez państwo studentów posiadających wysoką średnią, osiągnięcia naukowe oraz wykazujących się aktywnością naukową. Stypendia przyznawane są każdego roku, na wniosek składany przez uczelnię w terminie do 15 października każdego roku. Maksymalna wysokość stypendium wypłacana jednorazowo może wynosić do 15 000 zł.
 • Stypendia z dodatkowych źródeł
  Student może ubiegać się także o pomoc w uzyskaniu dodatkowych środków materialnych w ramach wielu różnych programów, m.in.:
  - STYPENDIUM FUNDACJI KORCZAKA – może uzyskać je student, w którego gospodarstwie domowym są osiągane niskie dochody oraz który posiada wysokie osiągnięcia naukowe;
  - STYPENDIUM ZE ŚRODKÓW PFRON – może uzyskać je student, który posiada stopień niepełnosprawności;
  - FAZON – student bądź absolwent WSAiB może uzyskać dofinansowanie na kursy, szkolenia, płatne staże, wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą czy studia podyplomowe.
 • Stypendium socjalne
  przysługuje studentom, których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1051,70 zł/ netto na członka rodziny.

Zapomoga

Do ubiegania się o przyznanie zapomogi uprawniony jest student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Student powinien we wniosku zamieścić obszerną i szczegółową informację o okolicznościach, których zajście spowodowało jego trudną i przejściową sytuację życiową, uzasadnić losowy charakter tych okoliczności oraz ponadto załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku.

Wniosek należy złożyć w terminie do 3 miesięcy od dnia zajścia zdarzenia uznanego przez studenta za przyczynę losową uzasadniającą przyznanie zapomogi. Z powodu danego zdarzenia losowego o zapomogę ubiegać się można tylko jeden raz, a łącznie można ubiegać się o przyznanie tego świadczenia 2 razy w roku akademickim.

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać w Biurze ds. Stypendiów lub mailowo stypendia@wsaib.pl

 

Kredyt studencki

Osoby, które potrzebują wsparcia finansowego, mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów.
Więcej informacji o kredytach znajdziesz

W ramach rządowego programu pomocy materialnej studenci oraz doktoranci mogą otrzymać preferencyjne kredyty ze środków Funduszu Kredytów Studenckich. Kredyty te są udzielane na okres studiów, maksymalnie na 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – na 4 lata. Do okresu studiów nie wlicza się urlopów udzielonych studentowi – wypłata kredytu zostaje na ten czas zawieszona.
Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Spłata kredytu rozpoczyna się po dwóch latach od ukończenia studiów. Liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność liczby wypłaconych transz (przykładowo: 20 transz kredytu oznacza 40 rat spłaty).

Preferencyjne warunki dla studentów i doktorantów to przede wszystkim:

 • niskie oprocentowanie,
 • specjalne zasady przyznawania kredytu,
 • możliwość poręczenia kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • możliwość zmiany wysokości miesięcznej raty kredytu,
 • odroczona spłata na dwa lata od ukończenia studiów,
 • możliwość umorzenia części lub całości pożyczki.

Kto może się ubiegać o kredyt?
Zgodnie z nowym systemem kredytów studenckich, kredyt może otrzymać:

 • student, który nie ukończył 30. roku życia,
 • doktorant, który nie ukończył 35. roku życia.

Wniosek o kredyt może złożyć także osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej, z tym że przed podpisaniem umowy kredytowej musi dostarczyć do instytucji kredytującej zaświadczenie potwierdzające, że jest odpowiednio studentem lub doktorantem.

Podstawowym warunkiem zawarcia kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do otrzymania kredytu ustalana jest co roku przez MNiSW.

Które banki udzielają kredytu?
O kredyt możesz ubiegać się w jednym z następujących banków:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)

Co należy zrobić, aby uzyskać kredyt?
Krok 1: wybrać bank – przed podjęciem decyzji należy sprawdzić, jakie wymagania stawia dany bank: jakie dokumenty należy dostarczyć dla celów oceny zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia spłat kredytu, jakie warunki muszą spełniać twoi poręczyciele.

Krok 2: złożyć wniosek w formie papierowej lub internetowej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. O kredyt można ubiegać się przez cały rok. Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny za poprzedni rok,
 • zaświadczenie o odbywaniu studiów albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia lub do szkoły doktorskiej. Dokument ten otrzymasz w swoim dziekanacie/biurze rekrutacji,
 • dokumenty wymagane przez instytucję udzielająca kredytu w celu oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu – jeżeli nie jesteś w stanie sprostać wymaganiom banku, możesz skorzystać z poręczenia udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dotyczy osób zamieszkujących na obszarze wiejskim).

We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Szczegóły do ustalenia z wybranym bankiem.

Krok 3: zawarcie umowy. Szczegółowe warunki wypłaty i spłaty kredytu określi umowa, w której zawarte będą m.in.:

 • okres, na jaki instytucja kredytująca udzieliła kredytu studenckiego,
 • data rozpoczęcia wypłaty transz,
 • sposób w jaki instytucja kredytująca zweryfikuje posiadanie statusu studenta albo doktoranta,
 • harmonogram spłaty,
 • wysokość odsetek od kredytu studenckiego.

Gdzie szukać szczegółowych informacji?

To nas wyróżnia

 • Program
  "Studiuj i pracuj"

  Jako pierwsza uczelnia na pomorzu stworzyliśmy dogodny plan zajęć na studiach stacjonarnych umożliwiający pogodzenie nauki i pracy

 • Doskonała
  kadra

  Wielu naszych wykładowców to światowej sławy profesorowie oraz wysokiej klasy specjaliści praktycy wywodzący się ze środowisk biznesowych

 • Nowoczesny
  model kształcenia

  Nasi Studenci korzystają z różnych form zajęć: wykładów, ćwiczeń, warsztatów, case studies, a także z e-lerningu. Studenci mają do dyspozycji nowoczesną, interaktywną platformę Moodle

 • Ostatnio
  uruchomiliśmy

  Wybierając studia warto zwrócić uwagę na nowości w ofercie studiów I i II stopnia: Zarządzanie Startupami, Logistyka Służb Mundurowych, Global Logistics - w języku angielskim, Podatki i Doradztwo Podatkowe oraz Międzywydziałowe Studia Menedżersko-Prawne, a także nowe kierunki studiów podyplomowych, m.in. Social Media Manager, Zarządzanie Sprzedażą w Przedsiębiorstwie, Zarządzanie i Przedsiębiorczość - Startup, Analiza Biznesowa, Kryminalistyka, Cyberprzestępczość, Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe, Mediacje Gospodarcze Pracownicze i Administracyjne, Managing Business Globally.

 • Jedna z największych uczelni
  niepublicznych w Polsce

  Posiadamy dwa wydziały i jedną filię: Wydział Zarządzania, Wydział Prawa i Administracji, Filia w Lęborku. Prowadzimy studia na ośmiu nowoczesnych kierunkach, na których proponujemy 41 specjalności. Oferujemy studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, studia licencjackie, magisterskie, studia podyplomowe, MBA oraz seminarium doktorskie. Prowadzimy także studia w j. angielskim

 • Stały monitoring
  rynku pracy

  To pracodawcy i przedsiębiorcy mówią nam, jakich specjalistów poszukują, dlatego wśród nowości znalazły się: studia Kryminalistyka i Kryminologia, Cyberprzestępczość, Zarządzanie Bezpieczeństwem, studia anglojęzyczne na kierunku Management oraz Global Logistics oraz nowoczesne specjalności na kierunku Zarządzanie: e-Biznes, Zarządzanie Startupami, czy Marketing i Nowe Media. We współpracy z Altkom Akademia i niemiecką Hochschule Bremerhaven prowadzimy elitarne studia MBA Project Management

 • Doskonała
  lokalizacja

  Duży, nowoczesny gmach Uczelni mieści się w centrum Gdyni, niedaleko Centrum Riviera, 2 min. od SKM Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana

 • Stabilna
  pozycja

  Jesteśmy najstarszą niepubliczną uczelnią na Pomorzu. Każdego roku liczba naszych studentów rośnie. W ciągu 25 lat WSAiB ukończyło ponad 12 tys. studentów.

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą dla Gdyni.

Stopień II

Management

Specjalności
International Business
Pięcioletnie

Prawo

Specjalności
Prawo
Podyplomowe

Agent Celny

Podyplomowe

Brainologia

Podyplomowe

Rekrutacja w IT

Podyplomowe

Suicydologia

Podyplomowe

Zarządzanie BHP

Cena studiów

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś na studia.

Proponujemy Ci dogodny system opłat – to Ty decydujesz jak płacisz

 • czesne stałe gwarantowane - przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie stała.

Możesz płacić ratalnie:

10 rat, 5 rat, 2 raty lub 1 rata.

 
 
 
 

Czesne stałe gwarantowane

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA W LĘBORKU
kierunek rok nauki opłata
za rok
opłata
za semestr
10 rat
 • Zarządzanie
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
I 5400 zł 2700 zł 590
II 5400 zł 2700 zł 590
III 5400 zł 2700 zł 590
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA W GDYNI
kierunek rok nauki opłata
za rok
opłata
za semestr
10 rat
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Finanse i Rachunkowość
 • Logistyka
 • Management
 • Studia Menedżersko-Prawne
 • Zarządzanie
I 6200 zł 3100 zł 720 zł
II 6200 zł 3100 720 zł
III 6200 zł 3100 720 zł
STUDIA NIESTACJONARNE ON-LINE I STOPNIA
kierunek rok nauki opłata
za rok
opłata
za semestr
10 rat
 • Administracja
 • Finanse i Rachunkowość
 • Logistyka
 • Management
 • Zarządzanie
I 6200 zł 3100 zł 720
II 6200 zł 3100 zł 720
III 6200 zł 3100 zł 720
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA W GDYNI
kierunek rok nauki opłata
za rok
opłata
za semestr
10 rat
 • Administracja
I 6200 zł 3100 zł 680 zł
II 6200 zł 3100 zł 680 zł
III 6200 zł 3100 zł 680 zł
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Finanse i Rachunkowość
 • Logistyka
 • Management
 • Studia Menedżersko-Prawne
 • Zarządzanie
I 6600 zł 3300 zł 720 zł
II 6600 zł 3300 zł 720 zł
III 6600 zł 3300 zł 720 zł
STUDIA NIESTACJONARNE 5-LETNIE W GDYNI
kierunek rok nauki opłata
za rok
opłata
za semestr
10 rat
 • Prawo
I 6900 zł 3450 zł 750 zł
II 6900 zł 3450 zł 750 zł
III 6900 zł 3450 zł 750 zł
IV 6900 zł 3450 zł 750 zł
V 6900 zł 3450 zł 750 zł
STUDIA STACJONARNE 5-LETNIE W GDYNI
kierunek rok nauki opłata
za rok
opłata
za semestr
10 rat
 • Prawo
I 7400 zł 3700 zł 800 zł
II 7400 zł 3700 zł 800 zł
III 7400 zł 3700 zł 800 zł
IV 7400 zł 3700 zł 800 zł
V 7400 zł 3700 zł 800 zł

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA W GDYNI
kierunek rok nauki opłata
za rok
opłata
za semestr
5 rat
10 rat
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Finanse i Rachunkowość
 • Logistyka
 • Management
 • Studia Menedżersko-Prawne
 • Studia Menedżersko-Psychologiczne
 • Zarządzanie
I 7400 zł 3700 zł - 790 zł
II 4500 zł - 990 zł -
STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA W GDYNI
kierunek rok nauki opłata
za rok
opłata
za semestr
5 rat
10 rat
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Finanse i Rachunkowość
 • Logistyka
 • Management
 • Studia Menedżersko-Prawne
 • Studia Menedżersko-Psychologiczne
 • Zarządzanie
I 7400 zł 3700 zł - 790 zł
II 4500 zł - 990 zł -
STUDIA NIESTACJONARNE ON-LINE II STOPNIA
kierunek rok nauki opłata
za rok
opłata
za semestr
5 rat
10 rat
 • Administracja
 • Finanse i Rachunkowość
 • Logistyka
 • Management
 • Studia Menedżersko-Psychologiczne
 • Zarządzanie
I 7400 zł 3700 zł - 790 zł
II 4500 zł - 990 zł -

 

 

Zniżki dla Kandydatów i Studentów

Stałe zniżki i promocje

 • drugi kierunek studiów taniej!
  drugi kierunek studiów wyższych lub podyplomowych 50 % taniej (dotyczy tańszego kierunku)
 • zmień uczelnię na naszą
  0 zł za wpisowe, jeżeli zmieniasz uczelnię (zwolnienie z opłaty wpisowej, jeśli osoba dokonała uprzednio wpłaty wpisowego w innej uczelni i nie podjęła w niej nauki oraz w tym samym roku złożyła wniosek o przyjęcie do WSAiB)
 • zniżka na drugi kierunek
  osoby studiujące dwa kierunki w WSAiB - za drugi kierunek (tańszy wg tabeli opłat) płacą 50 proc. czesnego
 • zostań z nami dłużej i płać mniej
  10% zniżki za pierwszy semestr i 0 zł wpisowego na studia II stopnia dla wszystkich Absolwentów studiów I stopnia WSAiB
  zniżka 400 zł na studiach podyplomowych - 200 zł we wpisowym dla Absolwentów WSAiB (studiów I lub II stopnia, podyplomowych), którzy podejmą naukę na studiach podyplomowych - odliczana od pierwszej raty czesnego + 200 zł zniżki w czesnym
 • we dwoje taniej
  50% zniżki od aktualnej ceny wpisowego, jeżeli na studia I lub II stopnia zapiszesz się z drugą osobą
 • studiuj ze swoją paczką
  100 zł zniżki w czesnym dla naszych Studentów, którzy polecą WSAiB znajomym (zniżka przysługuje, gdy wskazana osoba podejmie studia na WSAiB po raz pierwszy na jednolitych studiach magisterskich, studiach I lub II stopnia)

 

Czasowe zniżki i promocje

spawdź, jakie dodatkowe zniżki aktualnie obowiązują na Uczelni - przejdź do zasad rekrutacji

 

 
 
 
 

Sprawdź, jak możesz obniżyć czesne?

Indeks WSAiB

 • BEZPŁATNY SEMESTR STUDIÓW NA WYBRANYM PRZEZ SIEBIE KIERUNKU-NAGRODA W KONKURSACH DLA LICEALISTÓW
  Studiuj za darmo! Dla najzdolniejszych licealistów, którzy planują podjęcie nauki na studiach przygotowaliśmy konkursy WSAIB, dzięki którym w WSAIB można studiować przez cały semestr studiów za darmo.
  Sprawdź, w jakich konkursach możesz już teraz wziąć udział.

Stypendia

 • Stypendium Rektora może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest świadczeniem, które może uzyskać każdy student bez względu na tryb studiowania. Jedynym warunkiem jego uzyskania jest posiadanie stopnia niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny).
  Do wniosku o stypendium należy dołączyć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów jest formą nagradzania przez państwo studentów posiadających wysoką średnią, osiągnięcia naukowe oraz wykazujących się aktywnością naukową. Stypendia przyznawane są każdego roku, na wniosek składany przez uczelnię w terminie do 15 października każdego roku. Maksymalna wysokość stypendium wypłacana jednorazowo może wynosić do 15 000 zł.
 • Stypendia z dodatkowych źródeł
  Student może ubiegać się także o pomoc w uzyskaniu dodatkowych środków materialnych w ramach wielu różnych programów, m.in.:
  - STYPENDIUM FUNDACJI KORCZAKA – może uzyskać je student, w którego gospodarstwie domowym są osiągane niskie dochody oraz który posiada wysokie osiągnięcia naukowe;
  - STYPENDIUM ZE ŚRODKÓW PFRON – może uzyskać je student, który posiada stopień niepełnosprawności;
  - FAZON – student bądź absolwent WSAiB może uzyskać dofinansowanie na kursy, szkolenia, płatne staże, wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą czy studia podyplomowe.
 • Stypendium socjalne
  przysługuje studentom, których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1051,70 zł/ netto na członka rodziny.

 

Zapomoga

Do ubiegania się o przyznanie zapomogi uprawniony jest student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Student powinien we wniosku zamieścić obszerną i szczegółową informację o okolicznościach, których zajście spowodowało jego trudną i przejściową sytuację życiową, uzasadnić losowy charakter tych okoliczności oraz ponadto załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku.

Wniosek należy złożyć w terminie do 3 miesięcy od dnia zajścia zdarzenia uznanego przez studenta za przyczynę losową uzasadniającą przyznanie zapomogi. Z powodu danego zdarzenia losowego o zapomogę ubiegać się można tylko jeden raz, a łącznie można ubiegać się o przyznanie tego świadczenia 2 razy w roku akademickim.

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać w Biurze ds. Stypendiów lub mailowo stypendia@wsaib.pl

 

Kredyt studencki

Osoby, które potrzebują wsparcia finansowego, mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów.
Więcej informacji o kredytach znajdziesz

W ramach rządowego programu pomocy materialnej studenci oraz doktoranci mogą otrzymać preferencyjne kredyty ze środków Funduszu Kredytów Studenckich. Kredyty te są udzielane na okres studiów, maksymalnie na 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – na 4 lata. Do okresu studiów nie wlicza się urlopów udzielonych studentowi – wypłata kredytu zostaje na ten czas zawieszona.
Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Spłata kredytu rozpoczyna się po dwóch latach od ukończenia studiów. Liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność liczby wypłaconych transz (przykładowo: 20 transz kredytu oznacza 40 rat spłaty).

Preferencyjne warunki dla studentów i doktorantów to przede wszystkim:

 • niskie oprocentowanie,
 • specjalne zasady przyznawania kredytu,
 • możliwość poręczenia kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • możliwość zmiany wysokości miesięcznej raty kredytu,
 • odroczona spłata na dwa lata od ukończenia studiów,
 • możliwość umorzenia części lub całości pożyczki.

Kto może się ubiegać o kredyt?
Zgodnie z nowym systemem kredytów studenckich, kredyt może otrzymać:

 • student, który nie ukończył 30. roku życia,
 • doktorant, który nie ukończył 35. roku życia.

Wniosek o kredyt może złożyć także osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej, z tym że przed podpisaniem umowy kredytowej musi dostarczyć do instytucji kredytującej zaświadczenie potwierdzające, że jest odpowiednio studentem lub doktorantem.

Podstawowym warunkiem zawarcia kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do otrzymania kredytu ustalana jest co roku przez MNiSW.

Które banki udzielają kredytu?
O kredyt możesz ubiegać się w jednym z następujących banków:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)

Co należy zrobić, aby uzyskać kredyt?
Krok 1: wybrać bank – przed podjęciem decyzji należy sprawdzić, jakie wymagania stawia dany bank: jakie dokumenty należy dostarczyć dla celów oceny zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia spłat kredytu, jakie warunki muszą spełniać twoi poręczyciele.

Krok 2: złożyć wniosek w formie papierowej lub internetowej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. O kredyt można ubiegać się przez cały rok. Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny za poprzedni rok,
 • zaświadczenie o odbywaniu studiów albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia lub do szkoły doktorskiej. Dokument ten otrzymasz w swoim dziekanacie/biurze rekrutacji,
 • dokumenty wymagane przez instytucję udzielająca kredytu w celu oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu – jeżeli nie jesteś w stanie sprostać wymaganiom banku, możesz skorzystać z poręczenia udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dotyczy osób zamieszkujących na obszarze wiejskim).

We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Szczegóły do ustalenia z wybranym bankiem.

Krok 3: zawarcie umowy. Szczegółowe warunki wypłaty i spłaty kredytu określi umowa, w której zawarte będą m.in.:

 • okres, na jaki instytucja kredytująca udzieliła kredytu studenckiego,
 • data rozpoczęcia wypłaty transz,
 • sposób w jaki instytucja kredytująca zweryfikuje posiadanie statusu studenta albo doktoranta,
 • harmonogram spłaty,
 • wysokość odsetek od kredytu studenckiego.

Gdzie szukać szczegółowych informacji?

To nas wyróżnia

 • Program
  "Studiuj i pracuj"

  Jako pierwsza uczelnia na pomorzu stworzyliśmy dogodny plan zajęć na studiach stacjonarnych umożliwiający pogodzenie nauki i pracy

 • Doskonała
  kadra

  Wielu naszych wykładowców to światowej sławy profesorowie oraz wysokiej klasy specjaliści praktycy wywodzący się ze środowisk biznesowych

 • Nowoczesny
  model kształcenia

  Nasi Studenci korzystają z różnych form zajęć: wykładów, ćwiczeń, warsztatów, case studies, a także z e-lerningu. Studenci mają do dyspozycji nowoczesną, interaktywną platformę Moodle

 • Ostatnio
  uruchomiliśmy

  Wybierając studia warto zwrócić uwagę na nowości w ofercie studiów I i II stopnia: Zarządzanie Startupami, Logistyka Służb Mundurowych, Global Logistics - w języku angielskim, Podatki i Doradztwo Podatkowe oraz Międzywydziałowe Studia Menedżersko-Prawne, a także nowe kierunki studiów podyplomowych, m.in. Social Media Manager, Zarządzanie Sprzedażą w Przedsiębiorstwie, Zarządzanie i Przedsiębiorczość - Startup, Analiza Biznesowa, Kryminalistyka, Cyberprzestępczość, Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe, Mediacje Gospodarcze Pracownicze i Administracyjne, Managing Business Globally.

 • Jedna z największych uczelni
  niepublicznych w Polsce

  Posiadamy dwa wydziały i jedną filię: Wydział Zarządzania, Wydział Prawa i Administracji, Filia w Lęborku. Prowadzimy studia na ośmiu nowoczesnych kierunkach, na których proponujemy 41 specjalności. Oferujemy studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, studia licencjackie, magisterskie, studia podyplomowe, MBA oraz seminarium doktorskie. Prowadzimy także studia w j. angielskim

 • Stały monitoring
  rynku pracy

  To pracodawcy i przedsiębiorcy mówią nam, jakich specjalistów poszukują, dlatego wśród nowości znalazły się: studia Kryminalistyka i Kryminologia, Cyberprzestępczość, Zarządzanie Bezpieczeństwem, studia anglojęzyczne na kierunku Management oraz Global Logistics oraz nowoczesne specjalności na kierunku Zarządzanie: e-Biznes, Zarządzanie Startupami, czy Marketing i Nowe Media. We współpracy z Altkom Akademia i niemiecką Hochschule Bremerhaven prowadzimy elitarne studia MBA Project Management

 • Doskonała
  lokalizacja

  Duży, nowoczesny gmach Uczelni mieści się w centrum Gdyni, niedaleko Centrum Riviera, 2 min. od SKM Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana

 • Stabilna
  pozycja

  Jesteśmy najstarszą niepubliczną uczelnią na Pomorzu. Każdego roku liczba naszych studentów rośnie. W ciągu 25 lat WSAiB ukończyło ponad 12 tys. studentów.