• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

logotypy mba

Międzynarodowe certyfikaty

Słuchacze studiów MBA Project Management będą mogli zdobyć nawet 11 znanych na całym świecie certyfikatów zarządzania projektami, wydawanych przez międzynarodowe organizacje.

PMI

Project Management Institute (PMI) to wiodąca międzynarodowa organizacja, zrzeszająca ekspertów i entuzjastów zarządzania projektami.

Opracowuje ona standardy zarządzania projektami, a także wydaje międzynarodowe certyfikaty kompetencyjne (m.in. PMP®). Działalność PMI skupia się przede wszystkim na promowaniu zwiększania rozpoznawalności Zarządzania Projektami i roli Kierownika Projektów we wszystkich sektorach gospodarki. W ramach MBA Project Management uczestnicy będą mogli zapoznać się szczegółowo ze standardem PMBOK® Guide oraz przygotować się do certyfikatu Project Management Proffessional (PMP®) będącego najbardziej prestiżowym certyfikatem w branży zarządzania projektami na świecie.

PMP®

PMP® to międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje kierownika projektu. Przeznaczony jest dla doświadczonych kierowników projektów (min. 3 lata doświadczenia). W programie studiów uczestnicy zapoznają się ze standardem PMBOK® Guide oraz uzyskają wszelkie wskazówki pod kątem uzyskania certyfikatu PMP®.

Uwaga: Egzamin nie jest przeprowadzany przez Altkom Akademia, ale odbywa się w dedykowanych centrach PROMETRIC i wymaga indywidualnej rejestracji.

(Szczegółowe informacje o certyfikacji PMP® znajdują się tutaj.)

 

AXELOS

W ramach studiów, uczestnicy będą mogli zdobyć następujące kwalifikacje, na licencji brytyjskiej organizacji AXELOS:

 • PRINCE2®

Metodyka PRINCE2® jest jedną z najbardziej popularnych tradycyjnych metodyk z obszaru zarządzania projektami na świecie. Wywodzący się z Wielkiej Brytanii standard jest dziś z powodzeniem stosowany na całym świecie zarówno przez sektor publiczny jak i prywatny. Konstrukcja złożona z kilku procesów, jasno opisane role oraz skalowalność czynią metodykę uniwersalną, możliwą do zastosowania w niemal każdym projekcie. Znajomość metodyki PRINCE2® jest także dobrym gruntem do dalszego zgłębiania tematyki zarządzania projektami.

(Więcej informacji o certyfikacji PRINCE2® znajduje się tutaj.)

W programie studiów szkolenia akredytowane na poziomie Foundation oraz Practitioner.

 

 • PRINCE2® Agile

PRINCE2® Agile to innowacyjne podejście do zarządzania projektami, które pomaga ludziom skuteczniej razem pracować w celu osiągnięcia celów biznesowych. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli obecnym kierownikom projektów znającym i stosującym metodykę PRINCE2® zastosować ją w sposób zwinny.

Szkolenie kończy się egzaminem Practitioner, którego zdanie dowodzi zdobycia uznawanych na całym świecie kwalifikacji, w zakresie stosowania najlepszych praktyk w zarządzaniu każdym projektem - bez względu na jego rozmiar, skalę czy branżę. Certyfikat PRINCE2® Agile potwierdza szerokie rozumienie filozofii zwinnego zarządzania i łączenia jej z metodyką PRINCE2®.

(Więcej informacji o certyfikacji PRINCE2®Agile znajduje się tutaj.)

W programie studiów szkolenie akredytowane na poziomie Practitioner.

 • M_o_R®

Standard M_o_R posiada szereg ściśle określonych kroków, które pokazują jak wspierać podejmowanie lepszych decyzji przez właściwe zrozumienie ryzyk i ich wpływu. Ukazuje całościowe postępowanie z ryzykiem we wszystkich perspektywach organizacji. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą mogli zastosować zdobytą wiedzę w swojej organizacji która (zgodnie z M_o_R) będzie mogła odnieść takie korzyści i zalety wynikające jej zastosowania jak uświadomienie sobie istoty ryzyka, poznanie sprawdzonego wzorca postępowania z ryzykiem, czy wypracowanie bardziej efektywnego sposobu reagowania na zagrożenia i szanse, a w konsekwencji racjonalne podejmowanie decyzji w organizacji, i poprawa efektywności jej funkcjonowania organizacji.

(Więcej informacji o certyfikacji M_o_R® znajduje się tutaj.)

W programie studiów szkolenie akredytowane na poziomie Foundation.

 • MoV®      

Standard Zarządzanie Wartością Management of Value® (MoV®) to konkretne, solidne narzędzia i techniki z zakresu pogłębiania i kontroli korzyści projektowych. Pokazuje w jaki sposób Zarządzanie Wartością może być stosowane w portfolio, programie, projekcie oraz na poziomach operacyjnych. Zarządzanie Wartością pomoże zwiększyć konkurencyjność, produkcyjność oraz rentowność: maksymalizując zwrot kosztów inwestycji, zapewniając optymalne wykorzystanie zasobów, zapewniając klientom odpowiedni stosunek jakości do ceny, usprawniając produkcję i polepszając świadczenie usług, oraz eliminując nierentowne praktyki.

(Więcej informacji o certyfikacji MoV® znajduje się tutaj.)

W programie studiów szkolenie akredytowane na poziomie Foundation.

 • MoP®

Standard Management of Portfolio (MoP®) przedstawia dobre praktyki zarządzania portfelem inwestycyjnym organizacji, a także przygotowuje do sprawnego zarządzania przedsięwzięciami w kontekście celów strategicznych. Znajomość i wykorzystanie MoP® może przyczynić się do rozwoju kompetencji kadry kierowniczej, przez co wzmocni pomyślą realizację zmian biznesowych organizacji w kategoriach czasu, jakości, budżetu i uzyskanych korzyści. Ponadto oczekiwane jest polepszenie zaangażowania i komunikacji pomiędzy menedżerami wyższego szczebla a pracownikami. Oprócz tego, umiejętność priorytetyzacji programów i projektów przedsiębiorstwa w kategoriach ich wkładu do celów strategicznych organizacji, pozwoli skuteczniej realizować jego misję, przy akceptowalnym ryzyku.

(Więcej informacji o certyfikacji MoP® znajduje się tutaj.)

W programie studiów szkolenie akredytowane na poziomie Foundation.

APMG

APMG - International to czołowy instytut egzaminacyjny oferujący programy certyfikacji dla profesjonalistów. W programie studiów MBA Project Management uczestnicy będą mogli uzyskać następujące kwalifikacje:

 • Agile Project Management™

AgilePM™ to obecnie najpopularniejsza i najszybciej zdobywająca rynek metoda zarządzania projektami, Jasny zestaw działań i technik nt. pogłębienia i kontroli korzyści z projektów. Pokazuje filozofię jaką należy przyjąć, aby realizować projekty w dynamicznie zmieniającym się środowisku.

(Więcej informacji o certyfikacji AgilePM™ znajduje się tutaj.)

W ramach studiów szkolenia akredytowane na poziomie Foundation oraz Practitioner.

 • Agile Programme Management

AgilePgM jest oparta o pierwsze podejście zwinne do zarządzania projektami – DSDM Atern. AgilePgM to innowacyjne podejście do zarządzania programami i inicjatywami o dużej skali, które pomaga skuteczniej pracować razem w celu osiągnięcia celów biznesowych. Zwraca ono uwagę na elementy niezbędne do osiągnięcia sukcesu przez program. Pokazuje krok po kroku jak zarządzać programem. Nawiązuje do metodyki AgilePM, jednak.

(Więcej informacji o certyfikacji AgilePgM™ znajduje się tutaj.)

W ramach studiów szkolenie akredytowane na poziomie Foundation.

 • Zarządzanie zmianami (Change Management)

Zarządzanie zmianami (Change Management) zajmuje się poświęcone teoriom opisującym, w jaki sposób zmiany wpływają na i podlegają wpływom: jednostki, zespołu, organizacji, lidera zmian. Znajomość standardu Change Management pomaga m.in.: zwiększyć efektywność przewodzenia zespołem oraz wspierania zmian na poziomie indywidualnym i organizacyjnym, zrozumieć jak można rozwijać odpowiednie strategie i plany komunikacyjne wobec interesariuszy, oraz zdobyć umiejętności odnośnie definiowania ról w procesie zmiany.

(Więcej informacji o certyfikacji Change Management znajduje się tutaj.)

W ramach studiów szkolenie akredytowane na poziomie Foundation.

 

FacilitationFacylitacja:

APMG FacilitationCertyfikat ten adresowany jest do wszystkich sektorów i sytuacji, w których pracownicy działają zespołowo, wspólnie rozwiązują problemy organizacyjne i tworzą skuteczne rozwiązania.

Celem certyfikacji na poziomie Foundation jest potwierdzenie, że kandydat zna i rozumie metodologię facylitacji Process Iceberg® na tyle, żeby działać jako skuteczny facylitator imprez, warsztatów i spotkań w kontekście: projektów, analizy biznesowej, zmian, efektywności operacyjnej oraz ulepszeń procesów biznesowych.

title=

Skontaktuj się z nami

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

piętro 0, p. 13

pon. - pt. 8.00 - 16.00

sobota w terminach zjazdów 8.00 - 16.00

Hanna Makowska WSAiB

Hanna Makowska
Kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

tel. 58 660 74 10; 58 660 74 32

e-mail h.makowska@wsaib.pl