• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

logotypy mba

Międzynarodowe certyfikaty

Słuchacze studiów MBA Project Management będą mogli zdobyć 8 rozpoznawalnych na całym świecie certyfikatów zarządzania projektami, wydawanych przez międzynarodowe organizacje.

Project Management Institute®

Project Management Institute (PMI®) to wiodąca międzynarodowa organizacja profesjonalistów zarządzania projektami.

Opracowuje ona standardy zarządzania projektami, a także wydaje międzynarodowe certyfikaty zawodowe, szczególnie PMP®, będący najbardziej prestiżowym certyfikatem w branży zarządzania projektami na świecie. Działalność PMI skupia się przede wszystkim na promowaniu zwiększania rozpoznawalności zarządzania projektami i roli Project Managera we wszystkich branżach i sektorach gospodarki.

W ramach MBA Project Management uczestnicy będą mogli zapoznać się szczegółowo ze standardem PMBOK® Guide oraz przygotować się do egzaminu Project Management Proffessional (PMP®) lub Certified Associate of Project Management (CAPM®) (w sytuacji braku doświadczenia zawodowego wymaganego na poziomie PMP®)

 • PMP®
  PMP® to międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje kierownika projektu. Przeznaczony jest dla doświadczonych kierowników projektów. W programie studiów uczestnicy gruntownie zapoznają się z kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami PMBOK® Guide oraz uzyskają wszelkie wskazówki pod kątem uzyskania certyfikatu PMP®.

  Warunkiem dopuszczającym do egzaminu PMP® jest wykazanie doświadczenia zawodowego w wymiarze 4500 godzin zaangażowania w pracę projektową w rolach zarządczych i przywódczych).

 • CAPM®
  To certyfikat, który można uzyskać gdy nie jest możliwe wykazanie doświadczenia zawodowego umożliwiającego podejście do PMP®. Egzamin jest podobny w konstrukcji i charakterze pytań testowych do PMP®, przy nieco niższym poziomie trudności.

  Uwaga: Egzaminy są przeprowadzane niezależnie od WSAiB i Altkom Akademii; odbywają się w dedykowanych centrach PROMETRIC i wymaga indywidualnej rejestracji. Program studiów obejmuje moduły przygotowawcze do egzaminów PMI, natomiast nie obejmuje kosztu samych egzaminów.

  (Szczegółowe informacje o certyfikacji PMP® znajdują się tutaj.)

 

AXELOS

W ramach studiów, uczestnicy będą mogli zdobyć następujące kwalifikacje potwierdzające znajomość standardów zarządzania projektami należących do brytyjskiej organizacji AXELOS:

 • PRINCE2®
  Metodyka PRINCE2® jest jedną z najbardziej popularnych tradycyjnych metodyk z obszaru zarządzania projektami na świecie. Wywodzący się z Wielkiej Brytanii standard jest dziś z powodzeniem stosowany na całym świecie zarówno przez sektor publiczny jak i prywatny. Konstrukcja złożona z kilku procesów, jasno opisane role oraz skalowalność czynią metodykę uniwersalną, możliwą do zastosowania w niemal każdym projekcie. Znajomość metodyki PRINCE2® jest także dobrym gruntem do dalszego zgłębiania tematyki zarządzania projektami.

  (Więcej informacji o certyfikacji PRINCE2® znajduje się tutaj.)

  W programie studiów zawarte są moduły akredytowane na PRINCE2 poziomie Foundation oraz Practitioner. Możliwe jest uzyskanie innych certyfikatów na poziomie Practitioner, poprzez dodatkowe moduły fakultatywne, wedle zainteresowań grupy.


 • Managing Successful Programmes®
  Program to grupa projektów, którymi trzeba zarządzać łącznie i w sposób skoordynowany, celem osiągnięcia określonych korzyści. Metodyka MSP pozwala ułożyć procesy zarządzania grupami projektów, tak by zmaksymalizować ich sukces rozumiany jako maksymalizacja korzyści. Podobnie jak PRINCE2, MSP obejmuje zasady, role, procesy oraz wymogi zarządzania z poziomu programu. W ten sposób MSP łączy się łączy się z PRINCE2. MSP to metodyka najbardziej przydatna tam, gdzie realizowane są zmiany organizacyjne o dużej skali lub tworzone są produktu o dużym stopniu złożoności, których wytwarzanie można podzielić na wyraźne komponenty lub projekty.

  W programie studiów zawarty moduł akredytowany na poziomie Foundation.

  (Więcej informacji o certyfikacji MSP® znajduje się tutaj.)


 • Management of Risk®
  Standard M_o_R posiada szereg ściśle określonych kroków, które pokazują jak wspierać podejmowanie lepszych decyzji przez właściwe zrozumienie ryzyk i ich wpływu. Ukazuje całościowe postępowanie z ryzykiem we wszystkich perspektywach organizacji. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą mogli zastosować zdobytą wiedzę w swojej organizacji która (zgodnie z M_o_R) będzie mogła odnieść takie korzyści i zalety wynikające jej zastosowania jak uświadomienie sobie istoty ryzyka, poznanie sprawdzonego wzorca postępowania z ryzykiem, czy wypracowanie bardziej efektywnego sposobu reagowania na zagrożenia i szanse, a w konsekwencji racjonalne podejmowanie decyzji w organizacji, i poprawa efektywności jej funkcjonowania organizacji.

  (Więcej informacji o certyfikacji M_o_R® znajduje się tutaj.)

  W programie studiów zawarty jest moduł akredytowany na poziomie Foundation.


 • Management of Value®
  Standard Zarządzanie Wartością Management of Value® (MoV®) to konkretne, solidne narzędzia i techniki z zakresu pogłębiania i kontroli korzyści projektowych. Pokazuje w jaki sposób Zarządzanie Wartością może być stosowane w portfolio, programie, projekcie oraz na poziomach operacyjnych. Zarządzanie Wartością pomoże zwiększyć konkurencyjność, produkcyjność oraz rentowność: maksymalizując zwrot kosztów inwestycji, zapewniając optymalne wykorzystanie zasobów, zapewniając klientom odpowiedni stosunek jakości do ceny, usprawniając produkcję i polepszając świadczenie usług, oraz eliminując nierentowne praktyki.

  (Więcej informacji o certyfikacji MoV® znajduje się tutaj.)

  W programie studiów zawarty moduł akredytowany na poziomie Foundation.


 • Management of Portfolios®
  Standard Management of Portfolio (MoP®) przedstawia dobre praktyki zarządzania portfelem inwestycyjnym organizacji, a także przygotowuje do sprawnego zarządzania przedsięwzięciami w kontekście celów strategicznych. Znajomość i wykorzystanie MoP® może przyczynić się do rozwoju kompetencji kadry kierowniczej, przez co wzmocni pomyślą realizację zmian biznesowych organizacji w kategoriach czasu, jakości, budżetu i uzyskanych korzyści. Ponadto oczekiwane jest polepszenie zaangażowania i komunikacji pomiędzy menedżerami wyższego szczebla a pracownikami. Oprócz tego, umiejętność priorytetyzacji programów i projektów przedsiębiorstwa w kategoriach ich wkładu do celów strategicznych organizacji, pozwoli skuteczniej realizować jego misję, przy akceptowalnym ryzyku.

  (Więcej informacji o certyfikacji MoP® znajduje się tutaj.)

  W programie studiów zawarty jest moduł akredytowany na poziomie Foundation.

 

 

APMG

APMG - International to czołowy instytut egzaminacyjny oferujący programy certyfikacji dla profesjonalistów. W programie studiów MBA Project Management uczestnicy będą mogli uzyskać następujące kwalifikacje:

 

 • Agile Project Management™
  AgilePM™ to obecnie najpopularniejsza i najszybciej zdobywająca rynek metoda zarządzania projektami, Jasny zestaw działań i technik nt. pogłębienia i kontroli korzyści z projektów. Pokazuje filozofię jaką należy przyjąć, aby realizować projekty w dynamicznie zmieniającym się środowisku.

  (Więcej informacji o certyfikacji AgilePM™ znajduje się tutaj.)

  W ramach studiów zawarty jest moduł akredytowany na poziomie Foundation.


 • Zarządzanie zmianami (Change Management®)
  Zarządzanie zmianami (Change Management) zajmuje się poświęcone teoriom opisującym, w jaki sposób zmiany wpływają na i podlegają wpływom: jednostki, zespołu, organizacji, lidera zmian. Znajomość standardu Change Management pomaga m.in.: zwiększyć efektywność przewodzenia zespołem oraz wspierania zmian na poziomie indywidualnym i organizacyjnym, zrozumieć jak można rozwijać odpowiednie strategie i plany komunikacyjne wobec interesariuszy, oraz zdobyć umiejętności odnośnie definiowania ról w procesie zmiany.

  (Więcej informacji o certyfikacji Change Management znajduje się tutaj.)

  W ramach studiów zawarty jest moduł akredytowany na poziomie Foundation.

 

Skontaktuj się z nami

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

piętro 0, p. 13

pon. - pt. 8.00 - 16.00

sobota w terminach zjazdów 8.00 - 16.00

Hanna Makowska WSAiB

Hanna Makowska
Kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

tel. 58 660 74 10; 58 660 74 32

e-mail h.makowska@wsaib.pl

dr Artur Kasza MBA

dr Artur Kasza
Dyrektor Programowy Studiów MBA Project Management

tel. 517 238 511

e-mail a.kasza@wsaib.pl mba@wsaib.pl