• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

logotypy mba

Zasady naboru i opłaty

Kto może być uczestnikiem
Słuchaczami studiów MBA mogą być absolwenci studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) posiadający minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe.


Proces kwalifikacyjny

1. rejestracja on-line w wewnętrznym systemie rekrutacyjnym na stronie Uczelni

2. uiszczenie opłaty wpisowej

wysokość 500 zł

Opłatę należy wpłacić na konto: Bank Pocztowy SA o/Gdańsk 71 1320 1120 2451 1344 2000 0001,

w tytule przelewu należy wpisać STUDIA MBA PM.

Potwierdzenie dokonania tej opłaty należy przesłać na adres e-mail: mba@wsaib.pl

W przypadku nieruchomienia studiów opłata jest zwracana.

3. złożenie kompletu dokumentów
(osobiście lub drogą pocztową):

- kopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

- kopia dowodu osobistego (1 i 2 str., oryginał do wglądu),

- 1 zdjęcie (4,5 x 6,5 cm),

- CV,

- potwierdzenia 2-letniego doświadczenia zawodowego.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie tego dokumentu na język polski potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Studiów MBA
adres do wysyłki: WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Biuro Studów MBA, Gdynia 81-303, ul. Kielecka 7

godziny pracy: poniedziałek- piątek 8.00-16.00, pokój 13 (piętro 0)

4. rozmowa kwalifikacyjna

Celem rozmowy jest poznanie profilu zawodowego Kandydata, motywacji oraz celów, jakie chce osiągnąć. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: przedstawiciel firmy ALTKOM oraz przedstawiciel WSAiB. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu Kandydata na studia. O przyjęciu na studia Kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie i mailowo.

5. podpisanie kontraktu Uczelnia-Słuchacz

Kandydat zobowiązany jest także do podpisania wydruku dokumentów z systemu rekrutacji on-line.


Koszt studiów

 • Opłata wpisowa 500 zł (opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w przypadku nieuruchomienia zajęć)
 • Czesne 30 000 zł (całość studiów: 4 semestry)
  Możliwość płatności w nieoprocentowanych ratach. Warianty rat:
  - w dwóch ratach: I rata 1 rok 18 tys. zł, II rata 2 rok 12 tys. zł,
  - w czterech ratach: I rata 1 semestr 9 tys. zł, II rata 2 semestr 9 tys. zł, III rata 3 semestr 6 tys. zł, IV rata 4 semestr 6 tys. zł.
 • Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów MBA 30 zł, opłata za wydanie duplikatu świadectwa 45 zł - opłata zgodna z przepisami MNiSW.

Cena zawiera: materiały przygotowywane przez wykładowców, voucher na 4 egzaminy na poziomie Foundation oraz 1 egzamin na poziomie Practitioner (egzaminy do indywidualnego wyboru kandydatów, wymienne na 6 egzaminów na poziomie Foundation lub 2 egzaminy na poziomie Foundation + 2 Practitioner), kawę i herbatę w czasie przerw.

Cena nie zawiera: voucherów na kolejne egzaminy, podręczników, zakwaterowania w Gdyni, posiłków, wyjazdu studyjnego do Niemiec.

 

Egzaminy

p f opis

W cenie studiów MBA zawarty jest zestaw egzaminów, uczestnik może wybrać spośród 3 konfiguracji:

1p4f 1p2f2p

Egzamin PMP jest przeprowadzany poza Altkom Akademia, w dedykowanych centrach Prometric. Jego koszt to 555 USD dla osób niezrzeszonych w PMI (405 USD dla członków PMI). Cena egzaminu PMP nie jest zawarta w cenie studiów MBA Project Management.

Każdy dodatkowy egzamin poziom Foundation – 700 zł, poziom Practitioner – 1100 zł.

 

 

Skontaktuj się z nami

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

piętro 0, p. 13

pon. - pt. 8.00 - 16.00

sobota w terminach zjazdów 8.00 - 16.00

Hanna Makowska WSAiB

Hanna Makowska
Kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

tel. 58 660 74 10; 58 660 74 32

e-mail h.makowska@wsaib.pl

dr Artur Kasza MBA

dr Artur Kasza
Dyrektor Programowy Studiów MBA Project Management

tel. 517 238 511

e-mail a.kasza@wsaib.pl mba@wsaib.pl