• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

Podyplomowe

Akta Stanu Cywilnego

NOWOŚĆ

Program studiów podyplomowych opiera się na aktualnym akcie prawnym - Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r tekst jednolity Dz. U z 21 .11.2016 , poz. 2064.

Cel:

Przekazanie aktualnej wiedzy osobom zajmującym się zagadnieniami na temat rozwiązań prawnych związanych z rejestracją stanu cywilnego.

Studia adresowane są do:

 • pracowników urzędów stanu cywilnego
 • do kierowników, zastępców USC
 • osób zainteresowanych problematyką rejestracji stanu cywilnego.

Opłaty

  • cena za 1 semestr
  • 2100 zł

Możliwość podziału na 10 rat

Gwarancja stałego czesnego

Dołącz do naszych sieci społecznościowych