• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

Podyplomowe

Analiza Biznesowa

Studia przekazują wiedzę i umiejętności praktyczne, niezbędne do pełnienia roli analityka biznesowego w projektach informatycznych. Zapoznają ze wszystkimi znaczącymi standardami i narzędziami wykorzystywanymi na każdym etapie procesu analizy biznesowej – od zbierania, analizy i specyfikacji wymagań, projektowania rozwiązania aż po wsparcie zespołu programistycznego przy wytwarzaniu i testowaniu systemu - niezależnie od metodyki prowadzenia projektu IT. Uwzględniają najnowsze międzynarodowe trendy i najlepsze praktyki zawarte w glosariuszu Business Analysts Body Of Knowledge (BABOK) opracowanym przez IIBA.

Korzyści dla studentów:

 • Zapoznanie się ze wszystkimi niezbędnymi w pracy analityka technikami i narzędziami wspierającymi poszczególne etapy procesu analizy biznesowej.
 • Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie poruszanych tematów – zajęcia prowadzone są w formie wykładów połączonych z warsztatami.
 • Nabycie umiejętności optymalnego doboru i wykorzystania poznanych technik oraz narzędzi w kontekście konkretnego projektu informatycznego
 • Poznawanie tajników analizy biznesowej od najlepszych – doświadczonych, certyfikowanych trenerów Altkom Akademii.
 • Potwierdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności międzynarodowymi certyfikatami*: OMG BMPN 2 Foundamentals, OMG UML 2 Foundamentals, IREB, Archimate 3.0, ECBA lub Togaf 9.1

Studia kierowane są do:

 • osób posiadających wykształcenie lub doświadczenie w obszarze IT lub ekonomii
 • kierowników projektów i zespołów projektowych
 • specjalistów IT
 • osób planujących doskonalenie procesów i systemów IT w oparciu najlepsze praktyki BABOK
 • wszystkich, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie analizy biznesowej w projektach IT lub wiążą swoją karierę zawodową z tą dziedziną.

Certyfikaty
Uczestnicy mogą przystąpić do certyfikacji:

 • OMG BMPN 2 Foundamentals – jest pierwszym egzaminem (z pięciu) na pełnej ścieżce certyfikacyjnej. Poziom Fundamentals obejmuje przede wszystkim standard BPMN, jak również inne zagadnienia związane z Business Process Management. Egzamin zdawany jest w języku angielskim. Właścicielem programu certyfikacyjnego jest organizacja Open Management Group (OMG).
  Cena egzaminu OMG-OCEB2-FUND100 Certified Expert in BPM™ 2 (OCEB™ 2) $210 + opłata administracyjna (100 zł).
 • OMG UML 2 Foundamentals - to pierwszy poziom certyfikacji z UML. Wiedza wymagana na tym poziomie obejmuje czytanie, interpretowanie, konstruowanie i pracę z prostymi modelami UML w zakresie najczęściej używanych diagramów. Egzamin zdawany jest w języku angielskim. Właścicielem programu certyfikacyjnego jest organizacja Open Management Group (OMG).
  Cena egzaminu OMG-OCUP2-FOUND100 Certified UML™ Professional 2 (OCUP™ 2) $210 + opłata administracyjna (100 zł).
 • IREB – certyfikat potwierdza znajomość procesu i procedur inżynierii wymagań, umiejętność przeprowadzania skuteczniej analizy wymagań w tym określania i opisywania wymagań, a także zasad dobrego zarządzania ryzykiem. Nazwa certyfikacji pochodzi od jej właściciela – twórcy międzynarodowego standardu dla Inżynierii Wymagań.
  Cena egzaminu IREB: 900 zł
 • Archimate 3.0 - certyfikat potwierdza wiedzę z zakresu, standardu ArchiMate®, który dostarcza narzędzi pozwalających architektom korporacyjnym w jednoznaczny sposób opisywać, analizować i wizualizować relacje pomiędzy domenami biznesowymi.
  Cena egzaminu OGA-031, OGA-032 ArchiMate® 3 Part 1/Part 2 $320 + opłata administracyjna (100 zł) .
 • ECBA - Entry Certificate in Business Analysis - certyfikat wydawany przez IIBA - właściciela Standardu BABOK®, jedną z najbardziej znanych organizacji zajmujących się standaryzacją procesu analizy biznesowej. Certyfikacja IIBA należy do najbardziej prestiżowych w świecie Analizy biznesowej.
 • Togaf 9.1 – certyfikat potwierdza wiedzę z zakresu standardu TOGAF® - obecnie najbardziej uznanego i najszerzej stosowanego rozwiązania w zakresie architektury korporacyjnej na całym świecie. Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim.
  Cena egzaminu OG0-091, OG0-092 TOGAF® 9 Part 1/Part 2 $320 + opłata administracyjna.
  Cena egzaminu OG0-093 TOGAF® 9 Combined Part 1 and Part 2 $495 + opłata administracyjna.

Sesje egzaminacyjne odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 9:30-15:30.
Terminy ustalane są indywidualnie.

Opłaty

  • cena za 1 semestr
  • 2950 zł

Możliwość podziału na 10 nieoprocentowanych rat

Gwarancja stałego czesnego

Szczegółowe informacje

 • Altkom Akademia

Trudno dziś sobie wyobrazić tworzenie systemu informatycznego bez analizy biznesowej. Już samo to stwierdzenie wskazuje na wagę roli analityka biznesowego w projekcie. Będzie ona coraz większa, tak jak potrzeby rynku pracy w zakresie specjalistów tej profesji. Studia Analiza biznesowa w projektach IT autorstwa Altkom Akademii i WSAiB odpowiadają na tę potrzebę. Pozwalają nabyć kluczowe kompetencje w zakresie analizy biznesowej. W sposób praktyczny zapoznają z narzędziami i technikami. przydatnymi w codziennej pracy analityka. Dyplom studiów oraz międzynarodowy certyfikat, będą dla pracodawców najlepszym potwierdzeniem posiadanych przez absolwentów tego kierunku umiejętności.

Paweł Bąkowski

Business Development Manager w Altkom Akademia S.A.

b6 altkom akademia podyplomowe administracja publiczna wsaib

 

Dołącz do naszych sieci społecznościowych