• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

Podyplomowe

Cyberbezpieczeństwo

NOWOŚĆ

Pojęcie cyberbezpieczeństwa obejmuje wiele dziedzin, począwszy od informatyki, przez prawo, analitykę czy socjologię. Osoby, które aspirują do przejęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo firmy w sieci powinny mieć niezbędną wiedzę w tych obszarach, ale też znać dobre praktyki, techniki i metody służące zapewnieniu bezpieczeństwa posiadanych i przetwarzanych w organizacji danych oraz wykrywania incydentów naruszenia zabezpieczeń. Zapotrzebowanie na tego typu specjalistów nieustannie rośnie, a zawód inżyniera lub menedżera ds. cyberbezpieczeństwa jest wymieniany wśród najbardziej pożądanych przez pracodawców.

Cel studiów
Studia przygotowują do pełnienia roli inżyniera lub menadżera bezpieczeństwa IT w zespołach informatycznych. Przekazują niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne oraz zapoznają ze wszystkimi znaczącymi standardami i narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu i administrowaniu bezpieczeństwem w organizacji.

Korzyści dla studentów:

 • Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu: bezpieczeństwa systemów informatycznych, analizy i informatyki śledczej, rodzajów zagrożeń i ataków, sposobów ich przeciwdziałania oraz poszukiwania, gromadzenia i zabezpieczania materiału dowodowego.
 • Poznanie zasad zabezpieczania systemów komputerowych, aplikacji i sieci komputerowych oraz dbania o bezpieczeństwo baz danych.
 • Nabycie umiejętności analizy danych związanych z wystąpieniem incydentu teleinformatycznego, wykrywania i identyfikowania związków między nimi, określania przesłanek a także wyciągania wniosków i oceniania ich wiarygodności.
 • Zaznajomienie się z zasadami współdziałania z organami przestrzegania prawa w zakresie rozpoznania i zwalczania cyberprzestępczości.
 • Przygotowanie do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego dla pracowników swojej firmy lub instytucji.

Studia kierowane są do:
Studia kierujemy do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania i administrowania bezpieczeństwem systemów komputerowych oraz zainteresowanych nabyciem umiejętności praktycznych pozwalających na przejęcie odpowiedzialności za obszar cyberbezpieczeństwa w organizacji. Kandydat powinien posiadać pewne doświadczenie i podstawowe umiejętności z zakresu informatyki oraz dysponować odpowiednimi predyspozycjami w tym zakresie.

W szczególności studia będą dobrym wyborem dla:

 • osób posiadających wykształcenie lub doświadczenie w obszarze IT
 • specjalistów IT, w tym administratorów systemów informatycznych
 • osób planujących rozwijać swoje kompetencje w kierunku informatyki śledczej
 • wszystkich zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa systemów IT.

Zakres tematyczny studiów:
Program studiów obejmuje 180 godzin wykładów i zajęć praktycznych, prezentujących najważniejsze składniki wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa systemów komputerowych, z uwzględnieniem zagadnień teoretycznych i praktycznych, prawnych, informatycznych i socjotechnicznych. Słuchacze posiądą wiedzę w dwóch obszarach: administrowania i zarządzanie cyberbezpieczeństwem.

Certyfikaty
Uczestnicy otrzymują w cenie studiów certyfikat:

 • Resilla - certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności potrzebne do:
  - skutecznego reagowania i przywrócenia działania po cyberataku
  - projektowania i dostarczania Cyber Resilience zarówno dla inicjatyw IT jak i inicjatyw biznesowych
  - nawiązywania współpracy z kierownictwem, zespołami bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem i zewnętrznymi dostawcami w obszarze strategii i inicjatyw Cyber Resilience.

Certyfikaty dodatkowo płatne:

 • CISSP Certified Information Systems Security Professional) - egzamin stworzony i oferowany przez organizację ISC2 (International Information Systems Security Certification Consortium). W roku 2004 ścieżka certyfikacji CISSP jako pierwsza spełniła rygorystyczne wymagania ISO 17024:2003. CISSP obecnie znajduje się w puli certyfikatów, których posiadanie jest jednym z najbardziej priorytetowych celów „bezpieczniaka”.
  CISSP – dostępne przez bbia w Warszawie www.bbia.pl, ostatnio koszt wyniósł €650 + 23% VAT
 • CEH (Certified Ethical Hacker) - potwierdza praktyczną wiedzę związaną z testami penetracyjnymi i praktycznym podejściem do zagadnień hackingu. Wyróżnia go bardzo praktyczny i techniczny aspekt cyberbezpieczeństwa. Profesjonaliści z dyplomem "Certified Ethical Hacker" EC-Council są cenieni przez wiele korporacji na całym świecie.
  312-50: Certified Ethical Hacker Exam – vendorem jest EC-Council, koszt dostawcy to $950

Opłaty

  • cena za 1 semestr
  • 2950 zł

Możliwość podziału na 10 nieoprocentowanych rat

Gwarancja stałego czesnego

Szczegółowe informacje

 • Altkom Akademia

Paweł Bąkowski

Business Development Manager w Altkom Akademia S.A.

b6 altkom akademia podyplomowe administracja publiczna wsaib

 

Dołącz do naszych sieci społecznościowych