Podyplomowe

Kryminalistyka z kursem detektywistycznym
studia podyplomowe

NOWOŚĆ

CEL STUDIÓW

Studia umożliwiają zapoznanie się w sposób praktyczny z osiągnięciami kryminalistyki w obszarze ujawniania i zabezpieczania śladów, ze szczególnym wykorzystaniem jej elementów w pracy detektywa. W ramach studiów słuchacze oprócz przedmiotów praktycznych związanych z bezpieczeństwem realizują w pełni program umożliwiający otrzymanie „Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa”.

ADRESACI STUDIÓW

  • funkcjonariusze służb porządku publicznego, służb specjalnych, Służby Więziennej;
  • osoby chcące w przyszłości wykonywać pracę detektywa;
  • przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji zajmujący się problematyką bezpieczeństwa;

Studia Podyplomowe Kryminalistyka z kursem detektywistycznym w Gdyni

Sposobem na poszerzenie i uporządkowanie wiedzy z zakresu kryminalistyki są Studia Podyplomowe Kryminalistyka z kursem detektywistycznym. Słuchacze tych studiów mogą również zaktualizować swoją wiedzę, co może być szczególnie cenne dla osób powracających do zawodu np. kuratora sądowego po dłuższej przerwie.

Aby Studia Podyplomowe Kryminalistyka z kursem detektywistycznym były maksymalnie przydatne dla słuchaczy, w programie znalazły się wybrane zagadnienia z kryminalistyki, kryminologii i psychologii sądowej. Słuchacze zapoznają się także z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych i dowiedzą się więcej o prowadzonych w tym zakresie pracach legislacyjnych, dzięki czemu po wejściu w życie nowych przepisów będą wiedzieć, jak je prawidłowo interpretować.

Podyplomowa Kryminalistyka w Trójmieście, kierunek dla przyszłych detektywów

Agencje detektywistyczne działają na obszarze całej Polski. Osoby dostrzegające potencjał w trójmiejskim rynku mogą potraktować Studia Podyplomowe Kryminalistyka z kursem detektywistycznym jako doskonałe przygotowanie do zawodu detektywa i otwarcia własnej działalności gospodarczej – biura detektywistycznego.

Wykładowcy prowadzący Studia Podyplomowe Kryminalistyka z kursem detektywistycznym to zespół doświadczonych, wysoko cenionych w środowisku naukowym pracowników. Poszczególne bloki tematyczne zostały tak opracowane, by słuchacze mieli szanse rozwijać swoje umiejętności. Wiele zagadnień jest krótko omawianych na wykładach, a następnie pogłębianych na zajęciach praktycznych.

Studiuj podyplomowo Kryminalistykę z kursem detektywistycznym w Trójmieście

Studia Podyplomowe Kryminalistyka z kursem detektywistycznym pozwalają poszerzyć i utrwalić wiedzę. Są one dedykowane pracownikom instytucji samorządowych, którzy na co dzień mają styczność z zagadnieniami z zakresu kryminalistyki. Kurs detektywistyczny prowadzony w ramach studiów to szansa na zdobycie dodatkowych uprawnień i alternatywnego zawodu.

Na Studia Podyplomowe Kryminalistyka z kursem detektywistycznym zapraszamy osoby chcące się przekwalifikować i poszukujące ciekawego, pełnego wyzwań zawodu. Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku daje duże perspektywy pracy i rozwoju zawodowego – absolwenci znajdują zatrudnienie w trójmiejskich biurach detektywistycznych, służbach mundurowych oraz instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości.

Opłaty

    • cena za 1 semestr
    • 2900 zł

Możliwość podziału na 9 rat

Gwarancja stałego czesnego

Szczegółowe informacje

Studia podyplomowe Kryminalistyka z kursem detektywistycznym skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z bezpieczeństwa a przede wszystkim kryminalistyki oraz chcieliby zdobyć wiedzę umożliwiającą wydanie licencji detektywa. Szczególnie przydatne są dla osób zajmujących się zarządzaniem bezpieczeństwem w administracji lub przygotowują się do realizacji tych zadań przede wszystkim funkcjonariuszy służb, wojskowych, pracowników agencji i służb ochrony oraz administracji samorządowej i rządowej. Specyfika i atrakcyjność studiów polega na fakcie, iż prowadzone są przez wykładowców – praktyków specjalizujących się w zagadnieniach bezpieczeństwa, co niesie za sobą duży pierwiastek zajęć o charakterze praktycznym.

dr Wojciech Wosek

Skontaktuj się z nami

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

piętro 2, p. 216

pon. - pt. 8.00 - 16.00

sobota w terminach zjazdów 8.00 - 16.00

Hanna Makowska WSAiB

Hanna Makowska
Kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Kontakt w sprawach związanych z obsługą słuchaczy studiów podyplomowych.

tel. 58 660 74 28

e-mail h.makowska@wsaib.pl

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska
Młodszy Specjalista Działu Sprzedaży i Rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe.

tel. 58 660 74 32

e-mail rekrutacja@wsaib.pl