• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

Podyplomowe

Kryminalistyka
z kursem detektywistycznym

NOWOŚĆ

CEL STUDIÓW

Studia umożliwiają zapoznanie się w sposób praktyczny z osiągnięciami kryminalistyki w obszarze ujawniania i zabezpieczania śladów, ze szczególnym wykorzystaniem jej elementów w pracy detektywa. W ramach studiów słuchacze oprócz przedmiotów praktycznych związanych z bezpieczeństwem realizują w pełni program umożliwiający otrzymanie „Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa”.

ADRESACI STUDIÓW

 • funkcjonariusze służb porządku publicznego, służb specjalnych, Służby Więziennej;
 • osoby chcące w przyszłości wykonywać pracę detektywa;
 • przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji zajmujący się problematyką bezpieczeństwa;

Opłaty

  • cena za 1 semestr
  • 2200

Możliwość podziału na 10 nieoprocentowanych rat

Gwarancja stałego czesnego

Szczegółowe informacje

Studia podyplomowe Kryminalistyka z kursem detektywistycznym skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z bezpieczeństwa a przede wszystkim kryminalistyki oraz chcieliby zdobyć wiedzę umożliwiającą wydanie licencji detektywa. Szczególnie przydatne są dla osób zajmujących się zarządzaniem bezpieczeństwem w administracji lub przygotowują się do realizacji tych zadań przede wszystkim funkcjonariuszy służb, wojskowych, pracowników agencji i służb ochrony oraz administracji samorządowej i rządowej. Specyfika i atrakcyjność studiów polega na fakcie, iż prowadzone są przez wykładowców – praktyków specjalizujących się w zagadnieniach bezpieczeństwa, co niesie za sobą duży pierwiastek zajęć o charakterze praktycznym.

dr Wojciech Wosek

Skontaktuj się z nami

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

piętro 0, p. 13

pon. - pt. 8.00 - 16.00

sobota w terminach zjazdów 8.00 - 16.00

Hanna Makowska WSAiB

Hanna Makowska
Kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Kontakt w sprawach związanych z obsługą słuchaczy studiów podyplomowych.

tel. 58 660 74 29

e-mail h.makowska@wsaib.pl

 Magdalena Juchniewicz

Magdalena Juchniewicz
Menadżer Działu Sprzedaży i Akademickiego Biura Karier

Rekrutacja na studia podyplomowe.

tel. 58 660 74 10

e-mail m.juchniewicz@wsaib.pl

Dołącz do naszych sieci społecznościowych