• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

Podyplomowe

Mediacje Gospodarcze,
Pracownicze i Administracyjne

NOWOŚĆ

W programie studiów w Gdyni główny nacisk położony został na aspekt mediacyjny, który nakierowany jest na rozwiązywanie konfliktów i sporów z wykorzystaniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
Słuchacze w trakcie studiów zdobędą wiedzę oraz umiejętności z zakresu prawa, psychologii konfliktu i komunikacji społecznej niezbędną do przeprowadzania mediacji w sporach sądowych i pozasądowych.
Zajęcia prowadzone są miedzy innymi przez doświadczonych mediatorów Polskiego Centrum Mediacji. Ukończenie studiów (opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie kształcenia kandydatów na mediatorów) umożliwia wpis na listę mediatorów Polskiego Centrum Mediacji Oddział Trójmiasto.

Opłaty

    • cena za 1 semestr
    • 2100 zł

Możliwość podziału na 10 nieoprocentowanych rat

Gwarancja stałego czesnego

Szczegółowe informacje

  • Polskie Centrum Mediacji

Słuchacze studiów w ramach wykładów, ćwiczeń i case study zdobywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu prawa, psychologii konfliktu i komunikacji społecznej niezbędną do przeprowadzania mediacji w sporach sądowych i pozasądowych.

Katarzyna Stryjek

Prezes Polskiego Centrum Mediacji Oddział Sopot

logo PCM nowe

 

Studia organizowane są przy współpracy z Polskim Centrum Mediacji. Stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji powstało w maju 2000 roku. Jest kontynuatorem działalności Zespołu ds. Wprowadzenia Mediacji w Polsce. Prace członków i mediatorów Polskiego Centrum Mediacji skupiają się między innymi  na szeroko pojętym propagowaniu idei mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów i sporów.

Dołącz do naszych sieci społecznościowych