• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

Podyplomowe

Mediacje Rodzinne

NOWOŚĆ

interdyscyplinarny kierunek dla profesjonalistów w dziedzinach prawa, mediacji i psychologii oraz osób zainteresowanych tematyką mediacji rodzinnych

Studia podyplomowe w przedmiocie mediacji rodzinnych zostały stworzone jako interdyscyplinarny kierunek o dużym współczynniku praktycznym, adresowany do specjalistów i praktyków w dziedzinach prawa, mediacji lub psychologii oraz osób chcących zdobyć wiedzę o mediacjach rodzinnych ze zróżnicowanych perspektyw. Program studiów, odzwierciedlający złożony charakter mediacji rodzinnych umożliwi zarówno wszechstronne podniesienie kwalifikacji, jak i praktyczne udoskonalenie warsztatu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem konstruowania dokumentacji mediacyjnej, umiejętności związanych z rozwiązywaniem konfliktów oraz efektywnej współpracy między mediatorem a sądem.

Cel studiów:

 • Poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania rodziny w sytuacji rozwodu z perspektywy psychologicznej;
 • Podniesienie umiejętności pracy w obszarach związanych z konfliktem w rodzinie;
 • Zwiększenie kompetencji słuchaczy w zakresie komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie ze stresem;
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy o psychologii rozwojowej dziecka w celu prawidłowego przygotowania rodziny do rozwodu;
 • Zwiększenie znajomości przepisów prawnych dotyczących postępowań w sprawach rodzinnych oraz prawidłowego konstruowania ugód na cele sądowe;
 • Zaznajomienie z przepisami prawa międzynarodowego dotyczącymi spraw rodzinnych z elementem zagranicznym;
 • Wzbogacenie warsztatu pracy mediatorów poprzez naukę i rozwijanie umiejętności stosowania technik mediacyjnych stosowanych w różnych modelach mediacji;

Adresaci:

Kierunek skierowany jest do absolwentów szkół wyższych, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wszechstronną wiedzę z zakresu mediacji rodzinnych. Program studiów ułożony jest z myślą o osobach zajmujących się problematyką rodziny, ustania małżeństwa, konfliktu i komunikacji lub zainteresowanych przedmiotową tematyką. Studia adresowane są przede wszystkim do: profesjonalnych pełnomocników, sędziów, kuratorów, mediatorów, psychologów i pedagogów.

 

Szczegółowe informacje

Od lat zainteresowana problematyką Prawa Cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Rodzinnego i tematyki rozwodów. Inicjatorka i założycielka Centrum Porozumień Prawnych w Gdyni – pierwszego w Polsce prywatnego ośrodka specjalistycznego wsparcia dla osób w sytuacji rozwodu, kompleksowo łączącego kompetencje prawne, mediacyjne i psychologiczne. Propagatorka dialogu w sprawach rozwodowych oraz alternatywnych metod polubownego rozwiązywania konfliktów, ze uwzględnieniem optyki i długofalowego dobra dziecka. Na co dzień koordynuje działania Centrum oraz zarządza pracami Zespołu Prawnego.

dr Aleksandra Brodecka

Adwokat, doktor prawa. Wykładowca akademicki Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa w Warszawie.

katarzyna stryjekKatarzyna Stryjek

Doświadczony mediator, pedagog i wykładowca akademicki. Stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Członek – założyciel Zespołu ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce, Prezes Polskiego Centrum Mediacji oddz. Trójmiasto. Propagator i trener mediacji rówieśniczej i szkolnej w Polsce i za granicą, współtwórca Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej. W latach 2011-2014 Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie.

Prowadzi procesy mediacji od 1995 roku, a więc od początku funkcjonowania mediacji w polskim prawie. Od roku 2003 prowadzi mediacje w sprawach cywilnych, w tym mediacje rodzinne oraz pozasądowe postępowania mediacyjne. Aktywnie zaangażowana jako mediator w projektach dialogu społecznego. Konsultant i doradca ds. alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. Prowadzi szkolenia oraz wykłady dla studentów trójmiejskich uczelni w zakresie mediacji jako sposobu zarządzania oraz rozwiązywania sporów.

W ramach struktur Centrum Porozumień Prawnych prowadzi procesy mediacji rodzinnych i zarządza pracami Zespołu Mediatorów.

 

Skontaktuj się z nami

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

piętro 0, p. 13

pon. - pt. 8.00 - 16.00

sobota w terminach zjazdów 8.00 - 16.00

Hanna Makowska WSAiB

Hanna Makowska
Kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

tel. 58 660 74 29

e-mail h.makowska@wsaib.pl

Oksana Rabij WSAiB

Oksana Rabij
Pracownik Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

tel. 58 660 74 28

e-mail o.rabij@wsaib.pl

Dołącz do naszych sieci społecznościowych