Podyplomowe

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji
studia podyplomowe

Cel
Podstawowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia kierowniczych funkcji w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych, zgodnie z nowym rozporządzeniem (RODO) stosowanym od 25 maja 2018 r oraz zapoznanie słuchaczy ze standardami zarządzania bezpieczeństwem informacji (norma ISO/IEC 27001, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie ciągłością działania, akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych i informacji niejawnych). Ukończenie studiów pozwoli na zdobycie wiedzy umożliwiającej wykonywanie funkcji zarządcy [Managera] bezpieczeństwa informacji [MBI] lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych [IODO] oraz Auditora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji [ASZBI].

Korzyści
Studia te dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych. Przygotowują do fachowego wdrożenia i doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w różnych organizacjach oraz do profesjonalnego przeprowadzania auditów wewnętrznych. Dzięki studiom Słuchacz zdobędzie kompetencje menedżerskie w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, co otworzy mu możliwości pracy i awansu w tym obszarze, a organizacja w której jest zatrudniony, będzie w mniejszym stopniu narażona na różne ryzyka związane z zarządzaniem informacją i ochroną danych .

Certyfikaty
Kolejnym atutem tych studiów są rozpoznawalne certyfikaty potwierdzające uzyskane kompetencje, uznawane w Polsce, w Europie i na świecie. Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość uzyskania za dodatkową opłatą następujących certyfikatów:

 • Menedżer Bezpieczeństwa Informacji - 350 zł brutto,
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych – 350 zł brutto,
 • Audytor SZBI wg normy ISO/IEC 27001:2017 – 250 zl brutto,

wydanych w języku polskim i angielskim, przez międzynarodową jednostkę certyfikującą TÜV NORD POLSKA.

Uczestnicy
Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się problematyką ochrony informacji i danych osobowych, a także do osób odpowiedzialnych w firmie za bezpieczeństwo, a więc:

 • osób wyznaczonych do wykonywania funkcji administratora bezpieczeństwa informacji czy administratora danych osobowych,
 • innych podmiotów mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi, w celu podniesienia kwalifikacji,
 • absolwentów wyższych uczelni, wszystkich kierunków (szczególnie kierunki: prawo, administracja, zarządzanie, informatyka lub ekonomia)
 • osób, które zamierzają pełnić funkcje Inspektora ochrony danych osobowych, Menedżera bezpieczeństwa informacji lub Auditora SZBI, pracowników działów personalnych i IT w urzędach administracji rządowej i samorządowej

Praktyczny charakter studiów
Podczas zajęć słuchacze poznają podstawowe koncepcje zarządzania oraz główne akty prawne związane z bezpieczeństwem informacji. Będą potrafili samodzielnie planować i przeprowadzać audity oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Poznają korzyści wynikające ze stosowania normy ISO/IEC 27001 oraz będą potrafili zarządzać ryzykiem w organizacji. Ponadto uczestnicy dowiedzą się na czym polega zapewnienie ciągłości działania organizacji oraz będą potrafili zidentyfikować problemy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji.

Studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji

Zmieniające się przepisy w zakresie ochrony danych osobowych wymuszają uzupełnienie wiedzy zarówno na pracodawcach, administratorach danych osobowych, jak i osobach zainteresowanych tą tematyką. Studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji to sposób, by zdobyć pożądane na rynku kwalifikacje, pozostać na bieżąco ze zmianami w prawie i poszerzyć swoje umiejętności. Program studiów Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji został tak skonstruowany, by Słuchacze poznali praktyczne rozwiązania, które będą mogli następnie wykorzystać w codziennej pracy.

Studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji są dedykowane również tym osobom, które myślą o przekwalifikowaniu się i pracy w działach związanych z ochroną danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W ostatnim czasie na rynku coraz częściej poszukiwani są Inspektorzy Danych Osobowych – szczególnie ci, którzy zajmują się danymi osobowymi klientów. Inspektor Danych Osobowych to zawód z przyszłością, ponieważ specjaliści z tej dziedziny znajdują zatrudnienie zarówno w prywatnych przedsiębiorstwach, jak i administracji publicznej. Ukończenie studiów podyplomowych to także szansa na awans lub znalezienie lepszej pracy i wyższe zarobki.

Inspektor Ochrony Danych osobowych - studia podyplomowe

Studia podyplomowe to solidna dawka praktycznej wiedzy. Słuchaczy, którzy mają w planach pracę dla zagranicznych korporacji, zapraszamy również na Kurs Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dzięki uzyskaniu dodatkowych, uznawanych na całym świecie certyfikatów, znalezienie pracy w zagranicznych firmach będzie łatwiejsze.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - zarobki

Braki kadrowe powodują, że żaden Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie ma problemu ze znalezieniem zatrudnienia – praca czeka zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wysokie zarobki odzwierciedlają wiedzę i umiejętności inspektorów – muszą oni na bieżąco monitorować zmiany w przepisach i umiejętnie chronić powierzone im dane osobowe.

Dlaczego warto studiować Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w Gdyni

Studia oferowane na WSAiB to połączenie teorii z praktyką. Studenci zapoznawani są z aktualnym stanem prawnym, a następnie uczą się, jak zarządzać danymi osobowymi, jak przeprowadzać audity oraz jak identyfikować luki w zabezpieczeniach. W rezultacie studia podyplomowe na WSAiB stanowią kompleksowe przygotowanie do zawodu.

Opłaty

  • cena za 1 semestr
  • 3000

Możliwość podziału na 9 rat

Gwarancja stałego czesnego

Szczegółowe informacje

 • TÜV NORD

Zakres tematyczny studiów podyplomowych „ Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” nawiązuje do istoty informacji i przedstawia problematykę jej bezpieczeństwa w działających organizacjach, jak również wskazuje możliwości ochrony prawnej informacji i zapoznaje słuchaczy ze standardami zarządzania bezpieczeństwem informacji. Co jest bardzo istotne, pokazane zostaną praktyczne rozwiązania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji na przykładzie wielu ćwiczeń praktycznych. Inspektorzy ochrony danych/Menedżerowie do spraw bezpieczeństwa informacji są obecnie coraz częściej poszukiwani na rynku pracy zarówno w administracji publicznej jak i w przedsiębiorstwach (szczególnie w tych które operują danymi osobowymi klientów), co powoduje, że istnieje duże zapotrzebowanie w środowisku biznesowym na w/w specjalistów.

Andrzej Żukowski

Dyrektor ds. Edukacji TÜV NORD Polska

b6 zarzadzanie bezpieczenstwem informacji tuv nord studia podyplomowe wsaib gdynia gdansk

 

 

Studia Podyplomowe Inspektor ochrony danych osobowych są organizowane we współpracy z firmą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (Technischer Überwachungs-Verein / Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego) jedną ze spółek TUV NORD GROUP, lidera w dziedzinie systemów zarządzania. Spółka zatrudnia obecnie około 10 000 pracowników zatrudnionych na całym świecie. Grupa TÜV NORD działa na terenie Europy, Ameryki, Azji i Płn. Afryki oraz Środkowego Wschodu, jest reprezentowana na większości światowych rynków, w 70 krajach świata. Celem Grupy TÜV NORD jest bycie do dyspozycji klientów w każdym zakątku globu jako czołowej firmy zajmującej się certyfikacją systemów i personelu oraz odbiorami technicznymi i szkoleniami. TÜV NORD Polska Sp. z o.o. posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania wg międzynarodowych norm ISO 9001 oraz ISO 29990 w zakresie prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów potwierdzających uzyskane kwalifikacje.

Skontaktuj się z nami

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

piętro 2, p. 216

pon. - pt. 8.00 - 16.00

sobota w terminach zjazdów 8.00 - 16.00

Hanna Makowska WSAiB

Hanna Makowska
Kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Kontakt w sprawach związanych z obsługą słuchaczy studiów podyplomowych.

tel. 58 660 74 28

e-mail h.makowska@wsaib.pl

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska
Młodszy Specjalista Działu Sprzedaży i Rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe.

tel. 58 660 74 32

e-mail rekrutacja@wsaib.pl