• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

Podyplomowe

Zarządzanie Sprzedażą
w Przedsiębiorstwie

NOWOŚĆ

Cel studiów

Przygotowanie Słuchaczy do roli Dyrektora lub Menedżera Sprzedaży w taki sposób, by posiadali szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umożliwiającą:

 • udział w analizie i planowaniu strategicznym w przedsiębiorstwie,
 • zrozumienie mechanizmów finansowych i wpływ podległego zespołu na wyniki finansowe przedsiębiorstwa,
 • skuteczne planowanie działań, monitorowanie ich realizacji oraz korygowanie,
 • skuteczne zarządzanie podległym zespołem oraz motywowanie,
 • dobre, efektywne komunikowanie się, również w trudnych, konfliktowych sytuacjach oraz w sytuacjach zmian,
 • umiejętne tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Po ukończeniu Studium Słuchacz przygotowany będzie nie tylko do zarządzania podległym zespołem sprzedaży, ale również do pełnienia roli kompetentnego menedżera współdecydującego o kierunkach rozwoju firmy.

Zarządzanie Sprzedażą w Przedsiębiorstwie, studia podyplomowe - adresaci:

 • Dyrektorzy Sprzedaży i Członkowie Zarządów odpowiedzialni za sprzedaż
 • właściciele firm
 • Menedżerowie Sprzedaży różnych szczebli
 • specjaliści przygotowywani do awansu na stanowisko menedżerskie w zespole sprzedaży

Opłaty

  • cena za 1 semestr
  • 2100 zł

Możliwość podziału na 10 nieoprocentowanych rat

Gwarancja stałego czesnego

Szczegółowe informacje

 • Lograd Doradztwo Strategiczne

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do skutecznego zarządzania obszarem sprzedaży, w szczególności do pracy na stanowisku Dyrektora Sprzedaży, Menedżera Sprzedaży lub sprawnego zarządzania sprzedażą z pozycji właściciela przedsiębiorstwa. Dzięki pozyskanej interdyscyplinarnej wiedzy, absolwenci studiów będą przygotowani nie tylko do skutecznego zarządzania podległym zespołem sprzedaży, ale również do współdecydowania o kierunkach strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Program zajęć opiera się na najnowszej wiedzy akademickiej, połączonej z aspektami praktycznymi. Kadrę wykładowców stanowią eksperci w swoich dziedzinach, wybrani zarówno spośród członków zespołu Lograd Doradztwo Strategiczne, jak i zaproszeni z zewnątrz. Wszyscy wykładowcy to osoby z szeroką wiedzą merytoryczną, popartą wieloletnim doświadczeniem biznesowym na stanowiskach zarządczych.

Anna Sperska

Dyrektor Zarządzający firmy Lograd

 

logo Lograd

 

Lograd Doradztwo Strategiczne to dynamicznie rozwijająca się firma doradcza. Pomagamy naszym klientom zwiększać zyski, usprawniać działania i podnosić efektywność prowadzonego biznesu oraz wspieramy ich w budowie silnej pozycji rynkowej.


Wspieramy przedsiębiorstwa naszą wiedzą i doświadczeniem, świadcząc usługi doradcze w poniższych obszarach:

- zarządzanie strategiczne
- sprzedaż i marketing
- finanse i controlling
- zwiększanie efektywności operacyjnej
- komunikacja wewnętrzna, współpraca i motywacja

Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi zapewniamy szerokie, całościowe spojrzenie na przedsiębiorstwo i zachodzące w nim procesy. Dodatkowo w naszej pracy zawsze łączymy elementy twarde – dane, analizy, procesy i narzędzia z elementami miękkimi – ludźmi, ich kompetencjami, motywacją, a także kulturą organizacyjną. Wiedząc jak istotne w zarządzaniu przedsiębiorstwem są jego indywidualne uwarunkowania, dostosowujemy rozwiązania do specyficznych potrzeb klientów i uwarunkowań rynkowych.

Zespół Lograd Doradztwo Strategiczne tworzony jest przez grupę menedżerów dysponujących wysoką wiedzą merytoryczną i popartym sukcesami, wieloletnim doświadczeniem praktycznym w różnych obszarach zarządzania. By móc służyć klientom najnowszą wiedzą, kładziemy szczególny nacisk na nasz nieustanny rozwój.


 

Skontaktuj się z nami

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń

piętro 0, p. 13

pon. - pt. 8.00 - 16.00

sobota w terminach zjazdów 8.00 - 16.00

Hanna Makowska WSAiB

Hanna Makowska
Kierownik Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Kontakt w sprawach związanych z obsługą słuchaczy studiów podyplomowych.

tel. 58 660 74 29

e-mail h.makowska@wsaib.pl

 Magdalena Juchniewicz

Magdalena Juchniewicz
Menadżer Działu Sprzedaży i Akademickiego Biura Karier

Rekrutacja na studia podyplomowe.

tel. 58 660 74 10

e-mail m.juchniewicz@wsaib.pl

Dołącz do naszych sieci społecznościowych