Seminarium Doktorskie dla Prawników

Prof. zw. dr hab. Zdzisław Brodecki zaprasza na Seminarium Doktorskie dla Prawników. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych profesorów, specjalistów m.in. z zakresu prawa morskiego, prawa administracyjnego, teorii prawa, prawa finansowego, prawa rzymskiego, historii prawa, a także filozofii prawa.

Seminarium trwa 6 semestrów, podczas których doktoranci uczestniczą w zajęciach grupowych, seminariach doktorskich oraz indywidualnych konsultacjach z promotorami. Harmonogram zajęć umożliwia pogodzenie nauki z pracą – spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu. Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego umożliwia otwarcie przewodu doktorskiego w Uniwersytecie w Białymstoku lub Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Udział w seminarium doktorskim mogą wziąć osoby posiadające stopień magistra, niezależnie od kierunku ukończonych studiów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych zwalnia z obowiązku odbycia aplikacji przed egzaminem radcowskim, adwokackim lub notarialnym. Doktorzy nauk prawnych są również zwolnieni z egzaminu na aplikację radcowską i adwokacką, jeżeli wykażą, że przez co najmniej 3 lata wykonywali czynności adwokata lub radcy prawnego. Stopień doktora nauk prawnych to również pierwszy krok w kierunku kariery naukowej.

Zapisz

Zadbaj o swoją karierę i zacznij Seminarium Doktorskie dla Prawników

Seminarium Doktorskie dla Prawników przygotowuje słuchaczy do napisania rozprawy doktorskiej. Zajęcia z ekspertami z różnych dziedzin prawa pozwalają pogłębić dotychczasową wiedzę, a także uzyskać kompetencje niezbędne do prowadzenia własnych badań naukowych z wybranego obszaru prawa, np. morskiego, międzynarodowego czy europejskiego.

Seminarium Doktorskie dla Prawników w Gdyni umożliwia słuchaczom wzięcie udziału w licznych konferencjach i spotkaniach naukowych. Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń oraz wiedzy jest niezwykle cenna dla każdego badacza. Słuchacze mają także szansę lepiej poznać środowisko naukowe, dzięki czemu Seminarium Doktorskie dla Prawników to kolejny krok w rozwoju kariery naukowej.

Perspektywy po ukończeniu Seminarium dla Prawników w Gdyni

Seminarium Doktorskie dla Prawników w Trójmieście daje duże perspektywy dalszego rozwoju. Słuchacze, którzy obronią pracę doktorską, mogą rozwijać karierę naukową jako adiunkci na uczelniach oraz w placówkach naukowo-badawczych. Seminarium Doktorskie dla Prawników w Trójmieście w WSAiB gruntownie przygotowuje do tworzenia prac naukowych – słuchacze zapoznają się z metodologią pracy badawczej prawnika.

Dla absolwentów prawa, którzy mają w planach pracę w kancelariach prawnych, Seminarium Doktorskie dla Prawników daje gruntowne przygotowanie do pracy zawodowej. Wykłady i zajęcia z wybitnymi ekspertami z różnych dziedzin prawa gwarantują uaktualnienie wiedzy oraz zdobycie umiejętności pomocnych przy prowadzeniu własnej kancelarii.

Seminarium Doktorskie dla Prawników – warto!

Przez całe Seminarium Doktorskie dla Prawników w Gdyni słuchacze otrzymują pełne wsparcie wykładowców. Na zajęciach grupowych oraz w czasie indywidualnych konsultacji poruszane są zagadnienia związane z naukowym warsztatem pisarskim pracy doktorskiej i jego rozwijaniem. Słuchacze mogą też publikować swoje prace naukowe w wydawnictwach 4 różnych uczelni.

Seminarium Doktorskie dla Prawników w Trójmieście to sposób, by zdobyć wiedzę także z zakresu organizacji, prowadzenia i finansowania prac badawczych. Dzięki indywidualnemu podejściu wykładowców każdy słuchacz ma możliwość rozwinąć swoje zainteresowania naukowe i przygotować się do otwarcia przewodu doktorskiego.

Opłaty

  • cena za 1 semestr
  • 3000 zł

Możliwość podziału na 10 rat

Gwarancja stałego czesnego

Przykładowe przedmioty

 • Metodologia nauk prawnych
 • Interpretacja tekstów prawnych
 • Ekonomia
 • Seminarium doktorskie

Twoi wykładowcy

Uczestnictwo w seminarium prowadzonym w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni umożliwia pisanie pracy doktorskiej z zakresu:

 • prawa morskiego - prof. dr hab. Zdzisław Brodecki
 • międzynarodowego prawa publicznego - prof. dr hab. Zdzisław Brodecki
 • lex mercatonia - prof. dr hab. Zdzisław Brodecki
 • prawa kosmicznego - prof. dr hab. Zdzisław Brodecki
 • prawa europejskiego - prof. dr hab. Zdzisław Brodecki
 • prawa finansowego - prof. dr hab. Andrzej Drwiłło
 • teorii prawa - dr hab. Wojciech Lamentowicz, prof. WSAiB
 • filozofii prawa - dr hab. Wojciech Lamentowicz, prof. WSAiB

Seminarium Doktorskie dla Prawników w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego to:

 • doskonałe przygotowanie do kariery naukowej i zawodowej,
 • opieka merytoryczna wybitnych profesorów,
 • indywidualne konsultacje z promotorami,
 • zajęcia w grupach seminaryjnych,
 • doskonałe przygotowanie metodologiczne,
 • elastyczny harmonogram zajęć,
 • możliwość publikacji w wydawnictwach 4 uczelni:
  - Uniwersytet w Białymstoku
  - Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
  - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
  - Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Uczestnictwo w Seminarium Doktorskim dla Prawników jest płatne, opłata za semestr wynosi 3000 zł. Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w Dziekanacie Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, przy ulicy Kieleckiej 7 oraz pod numerem telefonu 58 660 74 34.

Dokumenty wymagane od kandydatów:
- dyplom ukończenia studiów
- kserokopia dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu)

Zapisz się na seminarium

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wysłanie formularza rozpoczyna proces rekrutacji i jest równoznaczne z rezerwacją miejsca w grupie seminaryjnej. Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo szczegółowe informacje na skrzynkę mailową.

należy wypełnić wszystkie pola formularza


Masz pytania? Zadzwoń

Dziekanat

piętro 0, p. 19

Bernardyna Rudzka

Bernardyna Rudzka
Specjalista ds. studiów

tel. 58 660 74 34

e-mail b.rudzka@wsaib.pl