• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

Seminarium Doktorskie dla Prawników

Prof. zw. dr hab. Zdzisław Brodecki zaprasza na Seminarium Doktorskie dla Prawników. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych profesorów, specjalistów m.in. z zakresu prawa morskiego, prawa administracyjnego, teorii prawa, prawa finansowego, prawa rzymskiego, historii prawa, a także filozofii prawa.

Seminarium trwa 6 semestrów, podczas których doktoranci uczestniczą w zajęciach grupowych, seminariach doktorskich oraz indywidualnych konsultacjach z promotorami. Harmonogram zajęć umożliwia pogodzenie nauki z pracą – spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu. Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego umożliwia otwarcie przewodu doktorskiego w Uniwersytecie w Białymstoku lub Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Udział w seminarium doktorskim mogą wziąć osoby posiadające stopień magistra, niezależnie od kierunku ukończonych studiów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych zwalnia z obowiązku odbycia aplikacji przed egzaminem radcowskim, adwokackim lub notarialnym. Doktorzy nauk prawnych są również zwolnieni z egzaminu na aplikację radcowską i adwokacką, jeżeli wykażą, że przez co najmniej 3 lata wykonywali czynności adwokata lub radcy prawnego. Stopień doktora nauk prawnych to również pierwszy krok w kierunku kariery naukowej.

Zapisz

Opłaty

  • cena za 1 semestr
  • 3000 zł

Możliwość podziału na 10 rat

Gwarancja stałego czesnego

Przykładowe przedmioty

 • Metodologia nauk prawnych
 • Interpretacja tekstów prawnych
 • Ekonomia
 • Seminarium doktorskie

Twoi wykładowcy

Uczestnictwo w seminarium prowadzonym w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni umożliwia pisanie pracy doktorskiej z zakresu:

 • prawa morskiego - prof. dr hab. Zdzisław Brodecki
 • międzynarodowego prawa publicznego - prof. dr hab. Zdzisław Brodecki
 • lex mercatonia - prof. dr hab. Zdzisław Brodecki
 • prawa kosmicznego - prof. dr hab. Zdzisław Brodecki
 • prawa europejskiego - prof. dr hab. Zdzisław Brodecki
 • prawa finansowego - prof. dr hab. Andrzej Drwiłło
 • teorii prawa - dr hab. Wojciech Lamentowicz, prof. WSAiB
 • filozofii prawa - dr hab. Wojciech Lamentowicz, prof. WSAiB

Seminarium Doktorskie dla Prawników w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego to:

 • doskonałe przygotowanie do kariery naukowej i zawodowej,
 • opieka merytoryczna wybitnych profesorów,
 • indywidualne konsultacje z promotorami,
 • zajęcia w grupach seminaryjnych,
 • doskonałe przygotowanie metodologiczne,
 • elastyczny harmonogram zajęć,
 • możliwość publikacji w wydawnictwach 4 uczelni:
  - Uniwersytet w Białymstoku
  - Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
  - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
  - Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Uczestnictwo w Seminarium Doktorskim dla Prawników jest płatne, opłata za semestr wynosi 3000 zł. Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w Dziekanacie Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, przy ulicy Kieleckiej 7 oraz pod numerem telefonu 58 660 74 42.

Dokumenty wymagane od kandydatów:
- dyplom ukończenia studiów
- kserokopia dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu)

Zapisz się na seminarium

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wysłanie formularza rozpoczyna proces rekrutacji i jest równoznaczne z rezerwacją miejsca w grupie seminaryjnej. Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo szczegółowe informacje na skrzynkę mailową.

należy wypełnić wszystkie pola formularza


Masz pytania? Zadzwoń

Dziekanat

piętro 0, p. 19

Beata Jersak

Beata Jersak
Specjalista ds. studiów

tel. 58 660 74 42

e-mail planowanie@wsaib.pl