• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

Stopień I

Administracja Celna i Skarbowa

Studia na specjalności Administracja Celna i Skarbowa pozwalają zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania aparatu fiskalnego państwa z uwzględnieniem oddziaływań na inne sfery, takie jak sektor bankowy czy sektor gospodarczy.

W trakcie studiów w Gdyni studenci uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu finansów, prawa finansowego, celnego, podatkowego i karno-skarbowego, postępowania skarbowego, oraz prawa i ustroju aparatu fiskalnego państwa.

Uzyskane podczas studiów kwalifikacje są niezbędne do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich na stanowiskach w administracji celnej, skarbowej i samorządowej (gminnej, miejskiej, powiatowej i wojewódzkiej), jak również w pracy na rzecz podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym.

Absolwent tej specjalności posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w urzędach, skarbowych, celnych i w komórkach organizacyjnych urzędów samorządowych realizujących zadania ze sfery podatkowej. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) oraz studiów podyplomowych.

Administracja studia II stopnia sprawdź już teraz. 

Specjalności na kierunku Administracja

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • 280 zł

   od 240 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 280 zł / miesięcznie

Przykładowe przedmioty

 • Prawo podatkowe
 • Finanse i prawo finansowe
 • Prawo celne
 • Postępowanie przed organami skarbowymi
 • Prawo karne skarbowe

Praktyczne studia

Studiuj na kierunku Administracja w WSAiB

prof. WSAiB, dr hab.

Eugeniusz Bojanowski

Nasi eksperci

Informacje dodatkowe

 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

 • Urząd Marszałkowski

 • Urząd Miasta Gdańsk

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Wojewódzki Urząd Pracy

W Strefie Startup Gdynia działającej w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego kładziemy duży nacisk na współpracę ze studentami oraz kołami naukowymi, do których w szczególności kierujemy naszą ofertę - w tym autorski program praktyk. W trakcie praktyk, studenci w interdyscyplinarnych zespołach, pod okiem praktyków biznesu pracują nad projektami na rzecz społeczności akademickiej. Formuła praktyk obejmuje m.in. warsztaty, prelekcje, badania, konsultacje.

Katarzyna Gajewska

Strefa Startup Gdynia

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym

 • Instytucje samorządowe
 • Instytucje rządowe
 • Piony administracyjne

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • rosyjski

  A1

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

najczęściej zadawane pytania faq

Magdalena Juchniewicz

Kierownik Biura Rekrutacji

FAQ

 • 1. Gdzie można znaleźć pracę po studiach na kierunku Administracja?

  Ukończenia studiów na kierunku Administracja otwiera drogę do kariery zawodowej w sektorze prywatnym (np. administracja biurowa, nieruchomości, turystyka, itp.) lub sektorze publicznym (samorządy, instytucje państwowe).

   

 • 2. W jakich dniach odbywają się zajęcia w trybie stacjonarnym?

  Zajęcia na kierunku Administracja odbywają się od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 – 15:00. Umożliwia to podjęcie pracy, stażu, praktyki każdemu studentowi. Studenci studiów niestacjonarnych uczestniczą w zajęciach weekendowych, dwa razy w miesiącu.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Rekrutacja w WSAiB rozpoczyna się pod koniec marca, a kończy 30 września. Na każdym kierunku obowiązuje limit miejsc, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego oraz jakie przedmioty są wymagane, by dostać się na studia?

  Podczas rekrutacji na studia I stopnia w WSAiB nie są brane pod uwagę punkty zdobyte na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. Aby zostać przyjętym należy posiadać świadectwo maturalne. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymagana jest  rejestracja on-line oraz złożenie odpowiednich dokumentów. Maturzyści mogą rejestrować się do systemu rekrutacyjnego przed terminem uzyskania świadectwa maturalnego, a po jego otrzymaniu dołączyć go do wymaganych dokumentów. Aby zostać studentem studiów II stopnia należy posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub jednolitych studiów magisterskich.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą po wcześniejszej rejestracji on-line.
  Można je złożyć w Biurze Rekrutacji znajdującym się w siedzibie WSAiB w Gdyni.

  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  ul. Kielecka 7, tel. 58 660 74 10  (poniedziałek-piątek 8.00-16.00 i do 18.00 w okresie czerwiec - wrzesień)

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.