Stopień I

Administracja Celna i Skarbowa

Studia na specjalności Administracja Celna i Skarbowa to propozycja dla wszystkich, którzy widzą swoja przyszłość zawodową w organach administracji skarbowej bądź też w komórkach administracyjnych wybranych instytucji, w tym o charakterze międzynarodowym. Program studiów został skonstruowany w taki sposób, aby absolwenci specjalności uzyskali kompleksowe przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne do pracy m.in. w:

 • Krajowej Administracji Skarbowej,

 • kancelariach prawniczych i podatkowych,

 • firmach doradczych,

 • korporacjach finansowych,

 • biurach rachunkowych,

 • urzędach miast/urzędach gmin,

 • starostwach powiatowych,

 • urzędach marszałkowskich i wojewódzkich,

 • urzędach centralnej administracji rządowej,

 • organach nadzoru i kontroli.

Studia o specjalności Administracja Celna i Skarbowa znakomicie przygotowują także do realizacji zadań związanych z prowadzeniem własnej firmy. To wyjątkowe połączenie wiedzy teoretycznej i czysto praktycznych rozwiązań, gwarantuje absolwentom możliwość uzyskania wysokich kompetencji i praktycznych umiejętności niezbędnych w ich przyszłej pracy.

Administracja Celna i Skarbowa - tylko w WSAiB w Gdyni!

Jeśli zastanawiasz się nad opcją studia Gdynia - sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu. Proponowane przez naszą uczelnię studia o specjalności Administracja Celna i Skarbowa pozwolą Ci zdobyć wiedzę m.in. na temat funkcjonowania aparatu fiskalnego państwa z uwzględnieniem oddziaływań na inne sfery, takie jak sektor bankowy czy sektor gospodarczy. To właśnie tutaj zyskasz kwalifikacje otwierające drogę do objęcia stanowisk urzędniczych i menedżerskich w administracji celnej, skarbowej i samorządowej (gminnej, miejskiej, powiatowej i wojewódzkiej), jak również w pracy na rzecz podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym.

Kładziemy nacisk na praktyczny aspekt studiów, wyposażając naszych absolwentów nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale i umiejętność jej praktycznego, efektywnego wykorzystania w realizacji konkretnych zadań zawodowych.

Proponowane studia przygotują Cię także do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) oraz studiów podyplomowych.

Specjalności na kierunku Administracja

Opłaty

  • Studia stacjonarne
  • 375 zł

   od 271 zł / miesięcznie
  • Studia niestacjonarne
  • od 313 zł / miesięcznie

Przykładowe przedmioty

 • Prawo podatkowe
 • Finanse i prawo finansowe
 • Prawo celne
 • Postępowanie przed organami skarbowymi
 • Prawo karne skarbowe

Nasi eksperci

Informacje dodatkowe

 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

 • Urząd Marszałkowski

 • Urząd Miasta Gdańsk

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Wojewódzki Urząd Pracy

W Strefie Startup Gdynia działającej w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego kładziemy duży nacisk na współpracę ze studentami oraz kołami naukowymi, do których w szczególności kierujemy naszą ofertę - w tym autorski program praktyk. W trakcie praktyk, studenci w interdyscyplinarnych zespołach, pod okiem praktyków biznesu pracują nad projektami na rzecz społeczności akademickiej. Formuła praktyk obejmuje m.in. warsztaty, prelekcje, badania, konsultacje.

Katarzyna Gajewska

Strefa Startup Gdynia

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym

 • Instytucje samorządowe
 • Instytucje rządowe
 • Piony administracyjne

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • rosyjski

  A1

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

najczęściej zadawane pytania faq

Magdalena Juchniewicz

Menadżer Działu Sprzedaży

FAQ

 • 1. Gdzie można znaleźć pracę po studiach na kierunku Administracja?

  Ukończenia studiów na kierunku Administracja otwiera drogę do kariery zawodowej w sektorze prywatnym (np. administracja biurowa, nieruchomości, turystyka, itp.) lub sektorze publicznym (samorządy, instytucje państwowe).

   

 • 2. W jakich dniach odbywają się zajęcia w trybie stacjonarnym?

  Zajęcia na kierunku Administracja odbywają się od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 – 15:00. Umożliwia to podjęcie pracy, stażu, praktyki każdemu studentowi. Studenci studiów niestacjonarnych uczestniczą w zajęciach weekendowych, dwa razy w miesiącu.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Rekrutacja w WSAiB rozpoczyna się pod koniec marca, a kończy 30 września. Na każdym kierunku obowiązuje limit miejsc, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego oraz jakie przedmioty są wymagane, by dostać się na studia?

  Podczas rekrutacji na studia I stopnia w WSAiB nie są brane pod uwagę punkty zdobyte na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. Aby zostać przyjętym należy posiadać świadectwo maturalne. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymagana jest  rejestracja on-line oraz złożenie odpowiednich dokumentów. Maturzyści mogą rejestrować się do systemu rekrutacyjnego przed terminem uzyskania świadectwa maturalnego, a po jego otrzymaniu dołączyć go do wymaganych dokumentów. Aby zostać studentem studiów II stopnia należy posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub jednolitych studiów magisterskich.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Bank Pocztowy S.A. O/Gdańsk
  71 1320 1120 2451 1344 2000 0001
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą po wcześniejszej rejestracji on-line.
  Można je złożyć w Biurze Rekrutacji znajdującym się w siedzibie WSAiB w Gdyni.

  Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  ul. Kielecka 7, tel. 58 660 74 10  (poniedziałek-piątek 8.00-16.00 i do 18.00 w okresie czerwiec - wrzesień)

Dołącz do naszych sieci społecznościowych, otrzymuj najświeższe informacje i bierz udział w konkursach.