Stopień I

Administracja Celna i Skarbowa
studia I stopnia

studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), studia on-line
Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Studia na specjalności Administracja Celna i Skarbowa to propozycja dla wszystkich, którzy widzą swoja przyszłość zawodową w pracy w organach administracji skarbowej bądź też w komórkach administracyjnych wybranych instytucji, w tym o charakterze międzynarodowym. Program studiów został skonstruowany w taki sposób, aby absolwenci specjalności uzyskali kompleksowe przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne do pracy m.in. w:

 • Krajowej Administracji Skarbowej,

 • kancelariach prawniczych i podatkowych,

 • firmach doradczych,

 • korporacjach finansowych,

 • biurach rachunkowych,

 • urzędach miast/urzędach gmin,

 • starostwach powiatowych,

 • urzędach marszałkowskich i wojewódzkich,

 • urzędach centralnej administracji rządowej,

 • organach nadzoru i kontroli.

Studia o specjalności Administracja Celna i Skarbowa znakomicie przygotowują także do realizacji zadań związanych z prowadzeniem własnej firmy. To wyjątkowe połączenie wiedzy teoretycznej i czysto praktycznych rozwiązań, gwarantuje absolwentom możliwość uzyskania wysokich kompetencji i praktycznych umiejętności niezbędnych w ich przyszłej pracy.

Administracja Celna i Skarbowa - tylko w WSAiB w Gdyni!

Jeśli zastanawiasz się nad opcją studia Gdynia - sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu. Proponowane przez naszą uczelnię studia o specjalności Administracja Celna i Skarbowa pozwolą Ci zdobyć wiedzę m.in. na temat funkcjonowania aparatu fiskalnego państwa z uwzględnieniem oddziaływań na inne sfery, takie jak sektor bankowy czy sektor gospodarczy. To właśnie tutaj zyskasz kwalifikacje otwierające drogę do objęcia stanowisk urzędniczych i menedżerskich w administracji celnej, skarbowej i samorządowej (gminnej, miejskiej, powiatowej i wojewódzkiej), jak również w pracy na rzecz podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym.

W WSAiB szczególny nacisk kładziemy na praktyczny aspekt studiów, wyposażając naszych Absolwentów nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale i umiejętność jej praktycznego, efektywnego wykorzystania w realizacji konkretnych zadań zawodowych.

Proponowane studia przygotowują Absolwenta studiów I-go stopnia do podjęcia studiów II-go stopnia (magisterskich) oraz kierunkowych studiów podyplomowych.

Przykładowe przedmioty

 • Prawo podatkowe
 • Finanse i prawo finansowe
 • Prawo celne
 • Postępowanie przed organami skarbowymi
 • Prawo karne skarbowe

Nasi eksperci

Informacje dodatkowe

 • Urząd Miasta Gdynia

 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 • Urząd Miasta Gdańsk

 • Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (BSSC)

 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

W Strefie Startup Gdynia działającej w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego kładziemy duży nacisk na współpracę ze studentami oraz kołami naukowymi, do których w szczególności kierujemy naszą ofertę - w tym autorski program praktyk. W trakcie praktyk, studenci w interdyscyplinarnych zespołach, pod okiem praktyków biznesu pracują nad projektami na rzecz społeczności akademickiej. Formuła praktyk obejmuje m.in. warsztaty, prelekcje, badania, konsultacje.

Katarzyna Gajewska

Strefa Startup Gdynia

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym

 • Instytucje samorządowe
 • Instytucje rządowe
 • Piony administracyjne

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski

  A1 lub B2

 • rosyjski

  A1

 • hiszpański

  A1

 • niemiecki

  A1

Najczęściej zadawane pytania

Izabela Kalczyńska

Izabela Kalczyńska

Specjalista ds. Rekrutacji

FAQ

 • 1. Gdzie można znaleźć pracę po studiach na kierunku Administracja?

  Ukończenia studiów na kierunku Administracja otwiera drogę do kariery zawodowej w sektorze prywatnym (np. administracja biurowa, nieruchomości, turystyka, itp.) lub sektorze publicznym (samorządy, instytucje państwowe).

   

 • 2. W jakich dniach odbywają się zajęcia w trybie stacjonarnym?

  Zajęcia na kierunku Administracja odbywają się od poniedziałku do środy. Umożliwia to podjęcie pracy, stażu, praktyki każdemu studentowi. Studenci studiów niestacjonarnych uczestniczą w zajęciach weekendowych, dwa razy w miesiącu.

 • 3. Do kiedy można zapisać się studia?

  Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 - 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

 • 4. Jaki wynik egzaminu maturalnego i jakie przedmioty maturalne są wymagane, by dostać się na studia I stopnia oraz jaki należy ukończyć kierunek studiów I stopnia, aby dostać się na studia II stopnia na kierunku Administracja?

  O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

  W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

 • 5. Na jaki numer konta mogę wpłacić należność za wpisowe?

  Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
  Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17
  14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
  Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

 • 6. W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

  Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.